De Overgoo (foto: Henk Knoester).
De Overgoo (foto: Henk Knoester).

Inloopbijeenkomst over uitwerking plannen Overgoo

Actueel 1.131 keer gelezen

Leidschendam - Tijdens een inloopbijeenkomst gaan de architect, de wethouder, het projectteam van de gemeente en de ontwikkelaar op maandag 13 november in gesprek over de stedenbouwkundige uitwerking van de Overgoo. Men is bent welkom tussen 19:00 uur en 20:30 uur op Overgoo 6 in Leidschendam, 2e verdieping (lift aanwezig).

De Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een gemengd woon- en werkgebied, waar men prettig kan wonen, werken en recreëren. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat het karakter van groene woongemeente wordt behouden én zo mogelijk versterkt. Op deze manier blijft groen wat groen is en kunnen gevarieerde en betaalbare woningen worden gebouwd.

Op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Overgoo vastgesteld. Het Ontwikkelkader gaat uit van transformatie van het gebied met ca. 700 woningen waarvan 30% sociaal en 20% middenduur, voor een gemengde doelgroep van starters, gezinnen en senioren. Verder wordt circa 22.500 m2 BVO aan werken gerealiseerd, waarvan een deel bestaand kantoren, nieuwe kantoren, bedrijvigheid, waaronder een bedrijfsverzamelgebouw, voorzieningen en horeca.

In het ontwikkelkader zit ook een spelregelkaart. In deze spelregelkaart zijn de principes voor de bebouwing en de bebouwingshoogte opgenomen. Het ontwikkelkader wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, daarna wordt een bestemmingsplan gemaakt In een later stadium volgen nog een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan Bij de uitwerking van deze plannen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën van omwonenden en aanwezige bedrijven. 

Het kantoorpand Vlietweg 16-17 is omgebouwd voor de huisvesting van Oekraïners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant