Bewoners van het Emmastraatcomplex willen geen sloop van hun woningen, maar wel verduurzaming (archieffoto: PR).
Bewoners van het Emmastraatcomplex willen geen sloop van hun woningen, maar wel verduurzaming (archieffoto: PR).

Bewoners Emma willen nu wel eens duidelijkheid

Actueel 468 keer gelezen

Voorburg - Platform ‘Monumentaal Emma’ organiseerde op zaterdag 25 november in wijkgebouw Oranjehoek een bijeenkomst voor bewoners van het Emmastraatcomplex. Dit platform zette zich eerder in voor de monumentenstatus van het Emmastraatcomplex onder de naam ‘Geen Sloop Emma’. 

Het platform bestaat in de eerste plaats uit bewoners en vrijwilligers uit organisaties op het gebied van onder meer de wijk, erfgoed, duurzaamheid en burgerparticipatie.

De toekenning van de gemeentelijke monumentale status betekent niet dat het platform wordt opgeheven. Huizen met een monumentale status kennen minder strikte eisen voor isolatie en de toepassing van hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen en warmtepompen) maar het platform wil er op aan dringen om niet te gauw op te geven om het maximaal haalbare na te streven. Het Platform ‘Monumentaal Emma’ wil zich er dus voor inzetten dat de huizen zodanig worden gerenoveerd dat het comfortabel wonen wordt, de energierekeningen betaalbaar worden, en de huizen toekomstbestendig en duurzaam zullen zijn.


Archieffoto Emmastraatcomplex.

De bijeenkomst met als gespreksonderwerpen renovatie en duurzaamheid werd druk bezocht. Ook raadsleden van CDA, GBLV, GroenLinks en VVD schoven aan. Wim Hendriks van de Stichting Duurzaam LV schetste in een korte presentatie wat de mogelijkheden zoal zijn op het gebied van verduurzaming. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat de bewoners graag de huizen willen verduurzamen maar vooral ook dat er behoefte is aan meer open en directe communicatie met - en herstel van vertrouwen in - WoonInvest.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant