Man vervangt lampen vereniging door duurzamere LED verlichting.
Man vervangt lampen vereniging door duurzamere LED verlichting.

Extra subsidie voor duurzamere verenigingen en stichtingen

Actueel 376 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Om te zorgen voor een groene en toekomstbestendige gemeente is het belangrijk dat ook verenigingen en stichtingen kunnen verduurzamen. Daarom wil de gemeente hen nog meer stimuleren en ondersteunen bij energie besparen, vergroenen en het scheiden en/of opruimen van afval. Jaarlijks komt hiervoor € 15.000 beschikbaar. Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023–2026.


Wethouder Marcel Belt: “Verduurzamen is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier, de leefbaarheid en lagere energielasten. Iedereen kan hieraan bijdragen. Met deze regeling willen we verenigingen stimuleren om nog meer mee te doen. Bijvoorbeeld door het eigen terrein te vergroenen, regentonnen te kopen, energie te besparen of leden te informeren over duurzaam gedrag.”

Duurzame initiatievenSport-, wijk-, culturele-, maatschappelijke-, en scoutingsverenigingen en stichtingen kunnen de subsidie aanvragen als zij hun vereniging of stichting willen verduurzamen. Het maximum subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leden van de vereniging of stichting. Verenigingen tot 500 leden mogen maximaal € 1.000 aan subsidie aanvragen. Verenigingen met een ledenaantal vanaf 500 tot 1.000 leden maximaal € 2.000. En verenigingen met meer dan 1.000 leden een maximumbedrag van € 3.000.

 De subsidie voor duurzame initiatieven is een aanvulling op het bestaande aanbod van duurzaamheidsregelingen voor het verenigingsleven. Er zijn nu al verschillende subsidieregelingen voor verduurzamen:•        Bij Vlietwensen kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven gericht op het verbeteren van de buurt•        Bij het Rijk kunnen (amateur)sportorganisaties subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op onder meer energiebesparing. Dit heet de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’: BOSA

Ook voor 2023 is subsidie voor duurzame initiatieven beschikbaar. Verenigingen en stichtingen moeten vooraf aan de uitvoering subsidie aanvragen. Dit kan eenvoudig via de website van de gemeente.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant