Het College komt volgens het CDA met te weining voorstellen (foto: gemeente LV).
Het College komt volgens het CDA met te weining voorstellen (foto: gemeente LV).

CDA wil meer inhoudelijke voorstellen van college

Actueel 531 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 13 februari bevatte aanvankelijk alleen hamerstukken. Agendapunten dus waarover alle partijen het in beginsel al eens zijn. CDA Leidschendam-Voorburg vindt dat het college niet met voldoende voorstellen naar de raad komt.

De oppositiepartijen zorgden nog voor wat discussiepunten. Zo kwam de ChristenUnie met een motie over de asielopvang en het VVD met een tegenmotie. De SP diende een motie in over sluipverkeer en het CDA zelf kwam met een motie over de mogelijkheid om succesvolle innovaties mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen voor duurzaamheid. CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “Door het initiatief van drie oppositiepartijen hadden we nog een inhoudelijk debat. Dat is uiteindelijk waar de politiek over gaat.”

In januari 2023 vroeg het CDA een interpellatiedebat aan over de realisatie van de ambities van het college. “Ondanks toezeggingen van het college beperkt de agenda van de raad zich, zonder de inbreng van oppositiepartijen, tot hamerstukken. En voor de komende commissiecyclus staat, naast twee raadsbrieven, alleen het initiatiefvoorstel van het CDA voor leefbare wijken op de agenda”, aldus Van Duffelen. 

“Voor de commissie Omgeving lijkt nog een voorstel toegevoegd te worden, anders was de agenda leeg. Voor de volgende raadsvergadering betekent dat ook een vrijwel lege agenda. De raad ontvangt wekelijks brieven of mails van het college, maar voorstellen blijven achterwege. Terwijl er toch echt voldoende vraagstukken liggen die om voorstellen vragen. Denk aan woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid en jeugdhulp, waarover het CDA recent ook vragen stelde. Collegeleden lezen wekelijks voorl op scholen, of reiken prijzen uit. Hartstikke mooi, maar waar blijven voorstellen voor de inrichting van onze gemeente?”

“In de vorige periode werden we geconfronteerd met corona, dat door alle maatregelen zorgde voor stagnatie in de ontwikkeling van onze gemeente. Het college heeft toen een lijst opgesteld met voorstellen die het nog wel kon voorbereiden en in uitvoering kon nemen en wanneer. Maar ook met voorstellen die niet meer zouden worden opgepakt. Er was politieke commotie, maar het was wel helder en duidelijk. We vragen het college inzage te geven in de voorstellen die de raad in deze raadsperiode kan verwachten, daarbij een planning af te geven en deze te realiseren. We zijn door onze inwoners gekozen en hebben een sturende en kaderstellende rol. Politiek gezien zou dit voor het college het oogstjaar moeten worden. Die oogst lijkt vooralsnog mager. Volgend jaar richten de politieke ogen zich toch alweer op de verkiezingen in 2026”, besluit Van Duffelen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant