Een unit voor de opvang van Oekraïense ontheemden  op de Overgoo / Vlietweg (foto: Inge Koot).
Een unit voor de opvang van Oekraïense ontheemden op de Overgoo / Vlietweg (foto: Inge Koot).

Gemeenteraad wil dat gemeente snel opvang asielzoekers regelt

Actueel 899 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeente Leidschendam-Voorburg moet door de spreidingswet tijdelijk 448 asielzoekers opvangen. De ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, D66 en GBLV vinden het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg net als andere gemeenten haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van asielzoekers. 

Daarom vroeg de ChristenUnie, gesteund door genoemde fracties, in een motie aan het college om een plan hoe dat te organiseren. De VVD kwam met een eigen motie om met randvoorwaarden en met draagvlak en participatie van de inwoners en andere belanghebbenden invulling te geven aan de Spreidingswet. Deze motie werd verworpen.

Fractievoorzitter Frank Wilschut van de ChristenUnie: “In het plan moet zorg worden besteed aan het goed kunnen wortelen van asielzoekers in hun omgeving. Uiteraard moet de gemeente dan zorgen voor de randvoorwaarden zoals school voor de kinderen, zorg voor beschadigde mensen en goed in gesprek staan met buurt waar de nieuwe buren komen. In Overgoo hebben we laten zien dat we dat als gemeente goed in de vingers hebben. We hebben verschillende inloopavonden gehad om in gesprek te gaan met de buurt, kijken of we een speelplek voor de jongeren en de buurt kunnen regelen en zijn druk in de weer om genoeg onderwijsplekken te organiseren. ”De ChristenUnie vindt het verstandig om zelf het stuur in handen te houden waar en hoe de opvang van asielzoekers wordt georganiseerd. Frank Wilschut: “Als we niet zorgen voor genoeg opvang kan de staatsecretaris overgaan tot gedwongen aanwijzing van een locatie. Dat is funest voor het draagvlak van opvang. Sterker nog als je, je echt zorgen maakt over draagvlak kan je nu beter vaart maken met een plan om die dwang van de landelijke overheid te voorkomen.”
Woningtekort
De GBLV vindt wel dat de huisvesting van asielzoekers de woningbouw niet mag belemmeren. Fractievoorzitter Walter Rosbenders: “De spreidingswet geeft maar weer aan dat de landelijke politiek problemen het liefst doorschuift naar de gemeenten, zonder dat deze daarvoor de middelen krijgen. Wij als gemeente moeten nu aan de slag om de wet uit te voeren, of we willen of niet.”

Als lokale partij maakt GBLV zich zorgen over waar en hoe de opvang geregeld moet gaan worden. Raadslid Marien van Wijk: “In een gemeente waar een woningtekort is en jongeren uit de gemeente bijna niet aan een huis kunnen komen mag de tijdelijke opvang van asielzoekers niet leiden tot vertraging van woningbouwprojecten in onze gemeente.“

GBLV wil dat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaat met het maken van plannen en ook kijkt naar regionale oplossingen. Walter Rosbenders: “Het is belangrijk dat er tijdig een goed plan komt, we kunnen niet onder de wet uit en moeten voorkomen dat het ministerie ook nog gaat bepalen waar de opvang moet plaatsvinden. Dat is niet goed voor onze inwoners.” 

Tevens verwacht GBLV van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de benodigde begeleiding bij de opvang. Indien een locatie gevonden is, moet de gemeente - net zoals bij de opvanglocatie Overgoo - een goed communicatietraject starten. “Hier hechten wij als Gemeentebelangen veel waarde aan. Ook zal er veel aandacht moeten zijn voor veiligheid, zorg en onderwijs.” 

VVD tegen
De VVD-Leidschendam-Voorburg ondersteunde de motie van de overige partijen niet. VVD-fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel: “De motie van deze partijen gaat alleen maar uit van aantallen. Eerder is aangegeven dat de ruimte voor opvang in onze gemeente beperkt is. In sneltreinvaart moet de opvang van 448 mensen geregeld worden. Randvoorwaarden zoals welke groepen asielzoekers wij binnen onze gemeente willen opvangen, hoelang deze opvang zal duren en hoe we voorzieningen en de zorg om veiligheid gaan realiseren ontbreken. Ook wordt er op geen enkele wijze aandacht besteed aan het creëren van draagvlak.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant