Logo hetkrantje-online.nl

“Verleng tunnel Trekvliettracé”

  •   keer gelezen   Actueel

Regio - De Vereniging Houd Vlietrand Groen en Belangenvereniging Omwonenden Trekvliettracé (BOT) vragen in een brief aan de Haagse verkeerswethouder Smit om de mogelijkheid van een verlengde tunnel grondig te onderzoeken.

Het betreft een tracé, waarbij de tunnel wordt doorgetrokken tot in Knooppunt Ypenburg. “In knooppunt Ypenburg is er ruimte om de wegen te vertakken, zodat vanuit alle richtingen het verkeer de tunnel in en uit kan”, aldus de briefschrijvers. “Met deze oplossing wordt de tunnel circa een kilometer langer. Een langere tunnel kost meer geld. Daar staat tegenover dat op Knooppunt Ypenburg geen fly-overs nodig zijn om het verkeer van en naar de A4 en A13 te leiden. Per saldo wegen de meerkosten van de langere tunnel op tegen de minder kosten van de fly-overs.” Hetgeen de belangenverenigingen in het bijzonder motiveert voor deze oplossingsrichting is dat de Vlietzone gespaard wordt en de omwonenden minder last zullen ondervinden van de tunnel.

Voordelen

De Verlengde tunnel met aansluiting in Plein Ypenburg is een tracé-variant van de Noordelijke BoorTunnel. Het ontwerp heeft volgens de indieners van het plan substantiële voordelen: “Met een verlengde tunnel wordt de Vlietzone niet vernietigd door een weg die de Vlietzone doorsnijdt over een lengte van meer dan een kilometer. De Vlietzone wordt minder belast met fijnstof en geluid. Als er op Knooppunt Ypenburg twee kilometer viaduct aangelegd moet worden voor de aansluiting van de (Noordelijk Boor-)tunnel op de autowegen, dan wordt het daar guur voor de Ypenburgers. Want dan moeten zij om via de enige directe lokale verbinding naar Den Haag te gaan- eerst onder de huidige vijf viaducten van de A13 en A4 doorrijden en straks ook nog eens aansluitend onder de betonmassa’s van de enorme fly-overs voor de aansluiting op de tunnel."

"Verkeerstechnisch is de oplossing binnen Plein Ypenburg beter. Zo kan je vanuit de tunnel naar de A4 in Noordelijke richting. In de tunnelvarianten die in de MER zijn uitgewerkt kan dit niet direct. De Haagweg wordt minder belast met sluipverkeer dat vanuit de centrale zone naar de A4 in noordelijke richting gaat. Immers dit verkeer kan met de tunnelvarianten zoals die in de MER zijn uitgewerkt, niet via de tunnel naar de A4 in noordelijke richting. De meest voor de hand liggende route is dan de Haagweg. De natuur en de bewoners van de Vlietzone krijgen geen jarenlange overlast van de bouw, want de bouwput kan liggen in Plein Ypenburg (tussen de A13 en de A4)."

"De kosten van deze oplossing zijn vergelijkbaar met die van de Noordelijke BoorTunnel. Weliswaar kost een kilometer langere tunnel meer geld (n zo’n 100 miljoen euro), maar de aanleg van Plein Ypenburg is zo’n 100 miljoen euro goedkoper omdat er geen fly-overs nodig zijn.”

De verengiingen benadrukken dat dit slechts één van de mogelijke oplossingen is voor de ‘Verlengde tunnel met aansluiting in Plein Ypenburg’. ”Andere varianten zijn denkbaar”, wordt in de gezamenlijke brief aangegeven.

Meer berichten