Herinrichting Leidschendam-Zuid

di 9 dec 2008, 13:10 Actueel

Leidschendam - In december 2006 heeft de gemeenteraad de wijkontwikkelingsvisie Leidschendam-Zuid vastgesteld. Gedurende 2007 zijn in de vijf woonbuurten in Leidschendam-Zuid buurtateliers gehouden om wensen van bewoners te peilen en prioriteiten te stellen.

In 2008 heeft de gemeente samen met onder andere een klankbordgroep van bewoners alle wensen en oplossingen uitgewerkt in concrete activiteiten en maatregelen. Deze zijn gebundeld in het programma Leidschendam-Zuid. Het programma Leidschendam-Zuid loopt tot 2020 en bestaat uit een lijst met projecten en een aantal kleinere maatregelen ter verbetering van de wijk.

Rode draad door het programma is de herinrichting van bijna alle woonbuurten. Hierbij wordt gedacht aan parkeeroplossingen, speelvoorzieningen en een grondige renovatie van groen en straatwerk. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het programma Leidschendam-Zuid en informeert de gemeenteraad hierover.

Uit de krant