Voorstel voor nieuwe turnhal

ma 23 feb 2009, 16:39 Actueel

Voorburg - Wethouder Rensen komt binnenkort met een voorstel voor een nieuwe turnhal. Dat bleek vorige week tijdens een vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten. Een inspreker pleitte hiervoor tijdens het inspreekrecht. “Wij staan wat de accommodatie betreft op een forse achterstand. Er moet nu echt iets gebeuren.”

Door Ingrid Rompa

De commissie Maatschappelijke Activiteiten gaf vorige week de conceptnota ‘binnensporters de ruimte’ vrij voor inspraak. Wethouder Gregor Rensen hoopt op korte termijn met een aantal voorstellen te komen voor het beheer van gymzalen en sporthallen, de combinatie kinderopvang, buitenschoolse opvang en sport, én inzake de zwembadconfiguratie. De wethouder stelde tevens voor de kwaliteitsimpuls aan te houden tot juli 2009.

Daarnaast komt Rensen binnenkort met een voorstel voor een nieuwe turnhal. “De ambitie en het verzoek vanuit de turnsport onderken ik wel degelijk. Ik ben zelfs op bezoek geweest in een aantal turnhallen in de regio. We hebben ook nog even gekeken naar bouwen bij sporthal Essesteijn, maar dat zou een veel te kostbare zaak worden.” Voordat de wethouder met een voorstel komt moet echter eerst een goede locatie worden gevonden en moet geld beschikbaar komen. “Ik ben daar wel van afhankelijk.”

Ver onder de maat

Eerder op de avond maakte een woordvoerder van de drie Voorburse gymnastiekverenigingen gebruik van het inspreekrecht. Hij meldde de commissieleden dat de huidige accommodatie voor Voorburgse turners “ver onder de maat is”. “Ook vergeleken met gemeenten van een kleinere omvang. In Voorburg zijn het allemaal niet gekwalificeerde ruimtes. We kunnen heel veel oefeningen niet in onze eigen ruimtes doen en moeten uitwijken naar andere gemeenten.” Hij deelde mee dat de verenigingen – met in totaal 1600 leden – positief zijn over het feit dat de sportnota is uitgebracht. “Maar wat betreft de accommodatie is er te weinig verbetering.”

Over de sporthal aan de Marcellus Emantslaan wordt volgens Rensen nog druk nagedacht hoe dat ruimtelijk en functioneel - in combinatie met de woningen en de school – moet worden gepresenteerd. “Wat voor ons heeft meegespeeld is, dat een heleboel verenigingen in onze gemeente versplinterd over heel veel locaties moeten spelen. Wij hopen zoveel mogelijk die verenigingen in staat te stellen straks in een hal, maximaal twee locaties te spelen. Dat lijkt ons voor het verenigingsleven en de sponsormogelijkheden absoluut van meerwaarde. Dat betekent dat we naar ‘reshuffling’ moeten.” Volgens Rensen kan dat pas in 2011 worden gerealiseerd “omdat dan hopelijk die grote sporthal aan de Marcellus Emantslaan klaar is”. De wethouder hoopt op 7 juli met de voorstellen en de definitieve binnensportnota te komen.

Uit de krant