Geluidbelasting Norah beduidend hoger

ma 23 feb 2009, 16:45 Actueel

Leidschendam-Voorburg - Er is voor de direct omwonenden van de Norah veel geluidsoverlast. Vooral ter hoogte van het Hraniceplein en Temeculaplein. Het CDA heeft naar aanleiding van klachten van omwonenden vragen aan het college gesteld en de beantwoording is vorige week in de Commissie Openbaar Gebied besproken. Wethouder C. Zwartepoorte is in overleg met Rijkswaterstaat en zij heeft de commissieleden toegezegd hen op de hoogte te houden.

door Judith Poppema

“De bedoeling van het CDA is om te achterhalen of de aannames die de gemeente indertijd bij het bouwen van de tunnel en de huizen hebben aangenomen, nog kloppen met de werkelijkheid”, aldus H. van Enk (CDA). “De beantwoording van de vragen is helder, maar de conclusies zijn niet iets om vrolijk van te worden. De geluidbelasting ligt beduidend hoger dan de norm die eerder was vastgesteld, de verkeersintensiteit van de Norah blijkt al op het niveau van 2016 te liggen en de rekenmethode die gebruikt wordt lijkt bij de tunnelmond niet betrouwbaar.”

Ook E. Lamme (VVD) is geschokt over de uitkomst van de geluidsmeting en “wij vragen ons af hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld”. En wat is de uitslag van het gesprek met Rijkswaterstaat?, vraagt A. Vermeulen (PvdA). Het is R. Kniesmeijer (GroenLinks) niet duidelijk of er bij de bouw in 2001 een toetsing over de decibelnorm heeft plaatsgevonden. “Maar wat zou er gebeurd zijn als die toetsing wel was gedaan”. En N. Hooijmans (Gemeentebelangen) vraagt: “Kan de wethouder een termijn noemen wanneer er werkelijk iets gaat gebeuren?”Tenslotte vraagt A. Mesker (D66): “Hoe taxeert de gemeente de situatie? Vanuit juridisch oogpunt, maar ook in politiek opzicht. Wat wil de gemeente doen?”

Veel lawaai

Volgens wethouder Zwartepoorte is zij bij de inspreker die in het begin van de vergadering sprak, thuis geweest. “En op het balkon is er inderdaad behoorlijk veel lawaai”, aldus Zwartepoorte. Er zijn geluidmetingen gedaan en deze hebben een hogere waarde opgeleverd dan de eerder gemaakte rekenmethode. Deze rekenmethode wordt wettelijk geaccepteerd, maar blijken bij tunnelmonden in deze specifieke situatie dus niet altijd te kloppen.

Over de geluidoverlast zijn gesprekken met Rijkswaterstaat, “maar de gemeente heeft geen juridisch instrument om maatregelen af te dwingen. Echter dat laat onverlet dat wij als college er wel voor gaan”, vervolgt Zwartepoorte. “Wat betreft de luchtkwaliteit, daar kan ik iedereen op geruststellen. Wij hebben dat ook gemeten en de uitslag was goed. In ieder geval binnen de normen”. Van deze metingen zijn rapporten en die kunnen volgens haar worden opgevraagd.

Wat betreft de toetsing, “Er is wel gelet op de kwaliteit van het geluid van de binnenruimte en dat is binnen de normen. Alleen had het balkon aan de andere kant gemaakt moeten worden of geen balkon.”

Tenslotte wordt er een nieuw appartementencomplex gebouwd. Maar krijgen deze huizen meteen al een balkon met serre?, vraagt Van Enk. Volgens Zwartepoorte is berekend dat dit nieuwe complex minder geluidsoverlast krijgt. Dezelfde berekeningen die eerder ook zijn gedaan?, vraagt Van Enk. Dat is weliswaar dezelfde rekenmethode, maar dit gebouw ligt anders ten opzichte van de tunnelmonden, is het antwoord.

Uit de krant