Kwaliteitsverbetering buitengebied

wo 9 dec 2009, 11:26 Actueel 1 keer gelezen

Leidschendam/Stompwijk - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ?Landelijk Gebied - Ruimte voor Ruimte?. De gemeente wil een forse kwaliteitsverbetering van het landelijke gebied rondom Stompwijk.

Verspreid in het gebied liggen glastuinbouwbedrijven die het open landschap verstoren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel het planologisch-juridisch kader te bieden voor de sanering van deze tuinbouwkassen. In ruil voor het opruimen van de kassen is beperkte woningbouw mogelijk. Dit draagt bij aan het herstel van de openheid van het landschap.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de commissie Openbaar Gebied. Als de commissie instemt met het plan, dan liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen.

Uit de krant