Boek 100 jaar harddraverij Stompwijk

Actueel 46 keer gelezen

Stompwijk - Tijdens een receptie voor genodigden van de Stompwijkse harddraverijvereniging Nooit Gedacht op 12 juli is het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Het jaar van de eeuw’ uitgereikt aan burgemeester Van der Sluijs.

In het boek wordt teruggeblikt op 100 jaar harddraverij en kermis in Stompwijk De burgemeester is tevens erevoorzitter van Nooit Gedacht. Marjon van der Born heeft het jubileumboek samen met haar man Sjaak Jansen en diens broer Frans. Het drietal is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Zij zijn stad en land zijn afgereisd om zoveel mogelijk betrokkenen aan het woord te laten.

Niet alleen de geschiedenis van de kortebaandraverij komt aan bod. Ook alle andere activiteiten en hoogte en dieptepunten krijgen de aandacht. Op basis van notulen (die vanaf 1910 nog beschikbaar zijn) en verkregen informatie uit interviews (met pikeurs, baanfunctionarissen, kermisexploitanten, prijswinnaars van activiteiten, enzovoort) wordt een beeld geschetst vanaf 1909 tot heden.

Het jubileumboek is thans voor 15 euro in de Coop supermarkt in Stompwijk te koop, evenals op het feestterrein komend weekend tijdens de Stompwijkse Paardendagen (zie ook het artikel elders in dit blad).

Afscheid

Tijdens de receptie werd ook afscheid genomen van een vijftal bestuursleden, die na de paardendagen aftreden. Het betreft de huidige voorzitter Nico van den Bosch (sinds 1964 in het bestuur), vice-voorzitter en PR-man Piet Oliehoek (1977) technische man Frans Groen in ’t Woud (1969), ‘manusje-van-alles’ Jan van Nierop (1981) en ‘grasmeester’ Jan van Santen (1981).

Piet Oliehoek en Frans Groen in ’t Woud zijn voor hun verdiensten voor de vereniging zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1999 ontvingen zij het bijbehorende lintje. Na afloop van het 100-jarig bestaan zal het bestuur dus een grote veer moeten laten. Met genoemde 5 leden verdwijnt in één klap 173 jaar bestuurlijke ervaring.

Uit de krant