Verlaging bijstandsuitkering mogelijk

Actueel 10 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Op 1 oktober 2009 gaat de nieuwe Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand in. Deze verordening regelt de mogelijke reacties op overtredingen van de bijstandswet.

In de verordening staat hoe en wanneer een bijstandsuitkering kan worden verlaagd. De gemeente houdt daarbij rekening met de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden.

De conceptverordening heeft van 12 mei tot en met 23 juni 2009 ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders hebben op 21 juli het eindverslag van de inspraak vastgesteld. Naar aanleiding van de inspraak is de tekst van de verordening op een paar punten aangescherpt.

Uit de krant