'Snel besluit nieuw gemeentehuis'

vr 18 dec 2009, 17:52 Actueel 0 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De SP en de Groenlinks fracties van de gemeenteraad zijn het op essenti?le punten weer roerend met elkaar eens. Men is van mening dat het nieuw te betrekken gemeentehuis in bestaande bebouwing moet gaan plaats vinden.

Gekeken moet nog wel of huur of koop het aantrekkelijkst is. Het betrekken van een bestaand pand, zo stelt men, heeft als voordeel dat deze veel eerder klaar kan zijn. ?Te denken valt aan anderhalf jaar tegen minimaal 4 jaar bij nieuwbouw. Daarnaast hoeft weer niet een nieuwe bebouwing op de toch al zo weinig open grond in onze gemeente te verrijzen."

"Ook op het gebied van duurzaamheid is het recyclen van een bestaand pand te prefereren. Als men het hier binnen het college over eens kan worden hoeft er geen verdere studie gedaan te worden naar nieuwbouw, wat dan weer opnieuw geld en tijd uitspaart. Het is ook van het allergrootste belang dat het personeel niet langer dan nodig is in onzekerheid blijft.?

Ook vinden de fracties dat beide grotere kernen ? Leidschendam en Voorburg - van onze gemeente een eigen zwembad dienen te behouden. Zij wijzen dus het nader bestuderen van ander varianten, zoals ??n groot zwembad voor de gehele gemeente resoluut af.

?Geen zwemfabriek maar zwemgelegenheid voor iedereen; daar is behoefte aan. Wel moet nog worden bekeken of Zwembad de Fluit in zijn huidige vorm gehandhaafd, of gerenoveerd moet worden of dat het bad in zijn geheel vervangen moet gaan worden.?

Uit de krant