Logo hetkrantje-online.nl

Virtuele oefening tunneldrama

  •   keer gelezen   Actueel

Regio - Zomaar een avond in december in Haaglanden. Het is 18.00 uur, de spits is in volle gang en de wegen zijn vol. Dan gebeurt er een groot ongeluk in een van de tunnels, waarbij onder andere een bus met Poolse schoolkinderen is betrokken.

Ambulances, brandweer en politie schieten te hulp. Wegbeheerders regelen het verkeer. Proberen het spitsverkeer zoveel mogelijk in goede banen te leiden en zonder oponthoud toegang te verlenen aan de hulpdiensten. Met elkaar moeten hulpdiensten (brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, politie) en wegbeheerders deze klus klaren.

Co?rdineren, communiceren en samenwerken is het devies. En dat kan alleen als daar intensief op is geoefend. Daarom heeft van 8 tot en met 11 december 2009 een virtuele oefening (computersimulatie) met een bovenbeschreven ramp plaatsgevonden.

Schoolreisje

De oefening kreeg de naam Wycecka Szkolma: Pools voor schoolreisje. De deelnemers van de hulpdiensten en van de wegbeheerders lopen met een joystick door het incident heen gedurende de oefening. De oefening is ?real-time?, er worden geen tijdsprongen gemaakt.

Aan de Incident Management oefening namen naast de Werkgroep Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Haaglanden (MO&O), ook de samenwerkende wegbeheerders in BEREIK! (Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland) deel. Na afloop werd aan de deelnemers die de oefening met succes hebben doorlopen een certificaat uitgereikt.

Gohdar Massom, voorzitter Stuurgroep Regie Wegbeheer: ?Deze Incident Management oefening is goed verlopen. De verschillende disciplines kenden de procedures die in werking treden bij een dergelijk incident en vertrouwden goed op elkaars expertise. We gaan nu de voorbereidingen treffen om zo?n incident volgend jaar echt in een tunnel te gaan oefenen.?

Meer berichten