Logo hetkrantje-online.nl

Meer veiligheid: Burgernet van start

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De gemeente vindt meer veiligheid op straat noodzakelijk. Zij ondersteunt dan ook de landelijke publiekscampagne ‘Meer veiligheid op straat’ die onlangs is gestart.

Daarnaast gaat in januari 2011 Burgernet van start in Leidschendam-Voorburg. Met Burgernet werken inwoners, gemeente en politie samen om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. In 2009 is 65 procent van de werknemers met een publieke taak zoals hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners, slachtoffer geworden van ongewenst gedrag zoals agressie, beledigingen, bedreigingen en intimidaties. Soms mondt dit zelfs uit in lichamelijk geweld. Hieraan moet een einde komen. Bij agressie op straat moet hulp vanzelfsprekend zijn.

Zelf iets doen

Meer veiligheid op straat heb je zelf in de hand. Dat is de boodschap van de publiekscampagne. Zoveel mogelijk mensen moeten weten dat ze iets kunnen doen om agressie en geweld op straat tegen te gaan. Als burger kun je de overheid helpen bij het creëren van meer veiligheid op straat. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat je moet doen: vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan, bel 1-1-2, blijf bij het slachtoffer en maak foto’s voor de politie en meld je als getuige. Meer veiligheid op straat bereik je door gezamenlijk op te treden.

De campagne, die loopt tot na de jaarwisseling, gaat in op wat je als burger kunt doen als je geconfronteerd wordt met agressie op straat en met agressie tijdens Oud en Nieuw. Meer veiligheid op straat is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van de burger. De overheid treedt op tegen agressief gedrag op straat en agressie tegen medewerkers met een publieke functie door de pakkans te vergroten en strenger te straffen.

Burgernet

Vanaf januari is Burgernet actief in Leidschendam-Voorburg. De gemeente start op 4 januari een wervingscampagne voor deelnemers aan dit interactieve netwerk. Inwoners of werknemers kunnen een actieve rol spelen bij de veiligheid in wijk, buurt of winkelcentrum. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, een overval of een vermist kind, krijgen de deelnemers van de politie een gesproken boodschap of SMS via hun mobiele of vaste telefoon, of een bericht via e-mail, met een oproep uit te kijken naar een persoon of voertuig.

Aan de hand van informatie van Burgernetdeelnemers kan de politie sneller resultaat boeken. Burgernet komt in de plaats van SMS-Alert. De huidige deelnemers aan SMS-Alert krijgen bericht hoe zij hun gegevens voor Burgernet kunnen aanpassen.

> burgernet.nl

Meer berichten