Logo hetkrantje-online.nl

Nieuw bestemmingsplan oud-Voorburg

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Burgemeester en wethouders stemmen in met het ontwerp-bestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg 2011 en sturen het naar de raadscommissie Openbaar Gebied. Die commissie moet het plan begin volgend jaar vrijgeven voor inspraak.

Het bestemmingsplan richt zich op behoud van het kenmerkende uiterlijk en de karakteristieke bebouwing in de historische dorpskern. Maar het biedt ook ruimte voor ontwikkelingen die passen bij de uitstraling van het gebied. Als basis voor het nieuwe bestemmingsplan zijn onder meer de Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern Voorburg en de Herijking visie op de detailhandel gebruikt. Het plan vervangt enkele kleine bestemmingsplannen voor de Oude Dorpskern, de Parkweg en de Utrechtsebaan, zodat er één planologisch regime ontstaat voor het beschermde dorpsgezicht.

Supermarkt mogelijk gemaakt

De Herenstraat vormt met haar zijstraten de meest markante en historisch waardevolle zone in de Oude Dorpskern. Detailhandel, dienstverlening en wonen zijn hier de belangrijkste functies. De vestiging van een supermarkt in een leegstaand pand aan de Parkweg wordt met dit bestemmingsplan mogelijk. De herontwikkeling van Rustoord is niet in het bestemmingsplan Oude Dorpskern opgenomen.

Voor dit woonzorgcentrum komt een afzonderlijk bestemmingsplan. Samenvoegen in één bestemmingsplan zou kunnen leiden tot onnodige vertraging van de procedure. Na instemming van de raadscommissie Openbaar Gebied kan het ontwerpbestemmingsplan begin 2011 ter inzage. Naar verwachting kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in september 2011 vaststellen.

Meer berichten