Logo hetkrantje-online.nl

Verantwoord kleurgebruik op monumenten

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Burgemeester en wethouders hebben het verzoek gekregen van Stichting Mooi Voorburg het historisch kleurenpalet, dat zij heeft ontwikkeld voor verantwoord kleurgebruik op monumenten, te erkennen als officieel document.

De welstands- en monumentencommissie heeft hier advies over uitgebracht. Zij ziet het kleurenpalet niet als formeel toetsingskader, maar vindt het wel een goed initiatief om bewoners en winkeleigenaren op weg te helpen en bewust te maken van een juiste kleurkeuze. Burgemeester en wethouders zijn het met dit advies van de welstands- en monumentencommissie eens.

Zij hebben Stichting Mooi Voorburg laten weten het initiatief zeer op prijs te stellen. Het creëren van bewustwording rond het gebruik van historisch verantwoorde kleuren in de oude kern Voorburg is een goede zaak en past ook in het gemeentelijk monumentenbeleid. Het zorgt voor cohesie in het oude centrum van Voorburg en versterkt het historisch karakter.

Meer berichten