(foto: Ap de Heus)
(foto: Ap de Heus)

'Uitbreiding fonds funderingsherstel'

Actueel 86 keer gelezen

VOORBURG - Dertig woningen aan de Voorburgse Koningin Wilhelminalaan hebben ernstige problemen met de fundering. Nadat de PvdA-fractie over de funderingsproblematiek vragen heeft gesteld en na een debat in de commissie Openbaar Gebied, heeft de Gemeente een bedrag ter beschik gesteld voor een lening met een lage rente. Immers de kosten voor het herstel van de fundering zijn anders niet door de bewoners op te brengen. De PvdA-fractie vindt het een goede zaak dat de gemeente nu aangeeft om de bewoners te willen ondersteunen

Toch heeft de PvdA-fractie een aantal opmerkingen bij het voorstel van het college. Fractie-woordvoerder Maarten Oosschot constateert dat het bedrag, wat maximaal geleend kan worden, bij lange na niet voldoende is om de funderingen te herstellen. Verder vindt hij het een gemiste kans dat de kosten voor ondersteuning van de bewoners tijdens de voorbereiding en uitvoering niet wordt betaald door de gemeente, terwijl in diverse andere gemeenten dit wel het geval is.

Maarten Oosschot: “Jammer dat college nog niet is in gegaan op een brief die namens de bewoners aan het college is gestuurd. In deze brief wordt feilloos aangegeven op welke punten het collegevoorstel verbeterd dient te worden. Voor de PvdA is het uitgangspunt dat er een regeling wordt gemaakt waarmee de bewoners daadwerkelijk de funderingen kunnen herstellen. Het gaat hier immers ook om de veiligheid en leefbaarheid van deze mensen en dus van onze gemeente!”

In december wordt dit stuk in de gemeenteraad besproken. De PvdA-fractie is benieuwd naar het definitieve voorstel van het college.

Uit de krant