Iedereen geholpen!

Actueel 112 keer gelezen

VOORBURG - Blij met de kansen die ze nu krijgen. Dat zijn Kelly Price en Lilla Jantyik, medewerkers van zorgbedrijf Florein. Sterk gemotiveerd vullen ze enkele van de stage- en werkplekken die Florein van het ID College heeft geadopteerd om zo meer werknemers perspectief te bieden op een baan in de zorg die precies bij hen past.

Het is een van de actiepunten uit het thema Zorginnovatie & Onderwijs van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, dat beoogt door nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

In een tijd dat de vergrijzing toeneemt en tegelijk de financiële middelen schaarser worden, ligt er voor de maatschappij een grote uitdaging de toenemende vraag naar zorg passend in te vullen. Daarom investeert Florein in medewerkers door ze via een leer/werktraject van een huishoudelijke functie naar een baan in de persoonlijke verzorging te begeleiden.

“Kelly Price en Lilla Jantyik zijn daar enkele prima representanten van”, zegt directeur Kees Deelder. Als contractpartner van de gemeente Leidschendam-Voorburg vult Florein 85% van de zorgvraag hier ter plaatse in. Met zo’n 950 medewerkers is het bedrijf een van de grootste werkgevers in Leidschendam-Voorburg. “Daarom is het partnerschap dat we via het Platform hebben zo belangrijk. Bedrijfsleven, gemeente en onderwijs hebben belang bij een goede arbeidsmarkt, met kansen voor mensen en – in ons geval – kwaliteit en continuïteit op het gebied van zorg. Die uitdaging gaan wij als Florein graag aan. Zo komt er ruimte voor instroom van nieuwe, minder- of niet-geschoolde medewerkers. De onderwijsinstelling ziet het aantal leerlingen groeien en minder mensen doen een beroep op de lokale bijstandspot. Iedereen geholpen!”

Bij dit proces van intern opleiden vond Florein in het ID College een ideale partner. “Dat is allereerst al een voordeel van het Platform. Samen met meerdere personen van het ID College hebben we het leerprogramma op maat uitgewerkt. Zo bereik je ook dat theorie beter afgestemd wordt op de praktijk. Deze wisselwerking is niet alleen waardevol voor het bedrijf en het opleidingsinstituut, maar in de eerste plaats voor de leerling, die zo verzekerd is van een betere plaats op de arbeidsmarkt.

Florein-medewerkers Kelly Price en Lilla Jantyik profiteren daar zeker van. “Daarom vind ik het zo goed dat Florein ons intern deze opleidingsmogelijkheden biedt”, zegt Kelly (29). Zij vond na administratief-, winkel- en horecawerk uiteindelijk haar draai. “De zorg trekt mij. Daar ligt mijn hart.” Dat straalt ze ook uit. In 2008 begon ze als huishoudelijke hulp, op termijn ziet ze wijkverpleegkundige als einddoel. “Nu volg ik in negen schoolmaanden de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). De beroepspraktijk leer ik door zes weken lang drie dagen per week op diverse locaties mee te lopen met collega’s.”

Net zo gemotiveerd, maar vanuit een heel andere achtergrond, staat Lilla (36) in haar drie jaar durende opleiding tot Verzorgende, differentiatie Individuele Gezondheidszorg (niveau 3). “Ik heb geruime tijd in internationale kinderdagverblijven gewerkt en (kinder)psychologie gestudeerd. Die kennis en ervaring komt goed van pas bij deze interne opleiding van Florein, waar ik ruim een jaar geleden als huishoudelijke hulp begonnen ben.” Ook Lilla denkt verder dan de dag van morgen. “Binnen de zorg wil ik graag mijn werkterrein verbreden. Ik ben heel blij met de kans die ik nu krijg.”

Uit de krant