Het Stadsmuseum (archieffoto Alex van Vliet).
Het Stadsmuseum (archieffoto Alex van Vliet).

Financiële steun voor Stadsmuseum

Actueel 7 keer gelezen

Voorburg - Het bestuur van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen over het voortbestaan van het museum. Er bestaat een acuut financieel tekort van 27.000 euro. De fractie van GroenLinks stelt dit probleem aan de orde tijdens de commissie vergadering van maandag 25 november. Op aandringen van PvdA-raadslid Nadine Stemerdink wordt er onder de fracties geïnventariseerd of er een meerderheid bestaat binnen de gemeenteraad om het Stadsmuseum eenmalig financieel te ondersteunen. Het Stadsmuseum kan rekenen op deze steun die echter pas definitief wordt in 2014 bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Maar met deze toezegging is het Stadsmuseum er nog niet.

DOOR INGE KOOT

Het bestuur van het Stadsmuseum zien geen toekomst in een Stadsmuseum zonder museumdirecteur of minimaal een professionele kracht. “Een museum volledig draaien op vrijwilligers is eigenlijk niet mogelijk. Je kan van vrijwilligers niet verwachten dat het museum voldoet aan de kwaliteitseisen van bijvoorbeeld de Museumvereniging”, vertelt bestuurslid Guido Bennebroek.

Volgens Bennebroek is het met de huidige subsidie niet mogelijk een museumdirecteur in dienst te nemen. “Als er geen geld meer is voor een professionele staf dan kan de museale functie niet meer verantwoord worden waargemaakt. Ook het aansturen van een vrijwilligersorganisatie vergt professionele ondersteuning.”

Het college vindt dat het bestuur van het Stadsmuseum zelf op zoek moet gaan naar financiële middelen voor de aanstelling van een conservator. Zij denkt hierbij aan sponsoring, entreegelden, ruimteverhuur en donateurschap. Bennebroek: “Natuurlijk gaan wij op zoek naar fondsen en subsidie maar hiermee kan je geen betaalde kracht in dienst nemen. ”

De gemeenteraad besloot in juli dit jaar dat zij geen extra middelen beschikbaar wil stellen voor het aanstellen van een conservator/museumdirecteur. In de zomerperiode heeft wethouder Peter van Ostaijen geprobeerd het bestuur van het Stadsmuseum en het bestuur van Huygensmuseum Hofwijck bij elkaar te brengen.

Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen beide musea stond het bestuur van het Huygensmuseum positief tegenover de inzet van beide directeuren van het Huygensmuseum in het Stadsmuseum.

Verwijdering
Wethouder Van Ostaijen en ook de commissieleden hopen dat een samenwerking met Huygensmuseum Hofwijck wellicht de oplossing kan zijn voor het Stadsmuseum. Tussen de besturen was echter een verwijdering ontstaan door berichtgeving in de pers waardoor de gesprekken tussen de musea op initiatief van het Huygensmuseum zijn stopgezet.

Maar tijdens de commissievergadering afgelopen maandag zitten Stadsmuseum bestuurslid Guido Bennebroek en de conservator van het Huygensmuseum, Peter van der Ploeg, naast elkaar op de publieke tribune. Dit tot grote tevredenheid van wethouder Van Ostaijen. De besturen zijn weer met elkaar in gesprek maar hoe de samenwerking vorm gaat krijgen is nog niet uitgewerkt.

Het Stadsmuseum hoopte vanaf 2014 voor 2 jaar zestigduizend euro beschikbaar te krijgen van de gemeente maar daartoe is een meerderheid van de commissieleden niet bereid. Bennebroek gaat nu binnen de begroting van het Stadsmuseum op zoek naar structurele financiële middelen voor professionele ondersteuning.

Deze ondersteuning gaat dan naar alle waarschijnlijkheid komen van de conservatoren van het Huygensmuseum. De subsidie voor het Stadsmuseum wordt de komende twee jaar deels afgebouwd. In 2014 krijgen zij 145.00 euro subsidie en vanaf 2015 122.000 euro.

Het pand waarin het museum is gehuisvest is volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Dit heeft de gemeente gefinancierd. Het museum betaalt voor het gebruik van het pand een maatschappelijke huur.

Uit de krant