(archieffoto).
(archieffoto).

Gregor Rensen burgemeester Brielle

Actueel 247 keer gelezen

Leidschendam/Brielle - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 oktober de heer drs. G.G.J. (Gregor) Rensen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Brielle. De heer Rensen is 57 jaar en lid van de PvdA.

De huidige burgemeester van Brielle, mevrouw G.W.M. van Viegen, heeft aangegeven na twee ambtstermijnen het burgemeesterschap van Brielle neer te leggen. De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie.

Om de bestuurlijke kwaliteit, stabiliteit en continuïteit in Brielle te waarborgen heeft de commissaris in goed overleg met de vertrouwenscommissie besloten om over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester.

De waarnemend burgemeester zal zich richten op de uitvoering van zijn wettelijke portefeuille en de vervulling van het ambt. Daarnaast zal de waarnemend burgemeester de relatie met de buurgemeenten onderhouden.

Gezamenlijk is de verwachting uitgesproken dat de waarneming voor de duur van één jaar zal zijn. Na een half jaar spreekt de commissaris met de fractievoorzitters over de stand van zaken en het vervolgproces.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in nauw overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek met de heer Rensen hebben de fractievoorzitters hem unaniem voorgedragen als waarnemend burgemeester.

De heer Rensen heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Hij is van 2006 tot 2014 wethouder geweest in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarvoor was hij van 2002 tot 2004 raadslid in deze gemeente en fractievoorzitter van 1998 tot 2002 in de toenmalige gemeente Voorburg.

Op dit moment vervult de heer Rensen een aantal bestuurlijke functies, hij is onder andere Lid van de Raad van Commissarissen Stichting CAV in Zoetermeer en voorzitter van de Raad van Toezicht van Kinderopvangorganisatie 2Samen in Den Haag. Sinds mei 2014 heeft hij een eigen adviesbureau.

Uit de krant

Uit de krant