Afbeelding

Sintvoorieder1 kijkt tevreden terug

Actueel 11 keer gelezen

Den Haag - Dit jaar heeft Sintvoorieder1 ongeveer 5.500 cadeaus en sinterklaassnoepgoed geleverd bij voedselbanken en crisisopvangcentra. De cadeaus waren bestemd voor kinderen uit gezinnen die aangesloten zijn bij de voedselbank, of die te maken hebben met een crisissituatie, zoals huiselijk geweld.

Sintvoorieder1 bestaat 5 jaar en is actief in de regio’s Haaglanden en Amersfoort/Amsterdam. Naast de voedselbanken konden ook het Leger des Heils, Jeugdbescherming Amsterdam en verschillende crisisopvangcentra, zoals moeder- en kind opvanghuizen, terecht bij Sintvoorieder1.

In totaal 4.000 kinderen in de regio Haaglanden en 1.500 kinderen in de regio Amersfoort/Amsterdam ontvingen een cadeau met sinterklaassnoepgoed. Voor 5 december zijn alle cadeaus verdeeld. De reacties waren overweldigend en hartverwarmend.

Zoals de reactie van de Voedselbank Delft: “De kinderen waren door het dolle heen en de ouders verbaasd, verrast en soms zelfs geëmotioneerd dat hun kinderen niet door Sinterklaas zijn vergeten”. Dit jaar maakte Sintvoorieder1 een flinke groei door.

"We hadden een flinke uitdaging voor de boeg, maar met een team van fantastische vrijwilligers hebben we het voor elkaar gekregen", aldus voorzitter Esther Blom van Sintvoorieder1. Meer informatie op www.sintvoorieder1.nl.

Uit de krant