Afbeelding

Aangifte tegen jachtopzichter Duivenvoorde

Actueel 257 keer gelezen

Leidschendam - Senator Koffeman van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan tegen een jachtopzichter van het landgoed Duivenvoorde (tussen Leidschendam en Voorschoten) wegens het schieten en doden van een beschermde houtsnip. Leden van de jachtcombinatie Duivenvoorde werden op 30 januari op heterdaad betrapt door een fotograaf tijdens een illegale jachtpartij op houtsnippen.

Behalve de jachtopzichter namen ook diens ambtsvoorganger en 4 leden van de jachtcombinatie deel aan de jachtpartij. Koffeman zag aanleiding om aangifte te doen omdat er duidelijke foto's van de wetsovertreding zijn gemaakt en omdat het voorval duidelijk maakt dat jachtopzieners in de Flora- en Faunawet zijn toegerust met conflicterende taken. Enerzijds wordt van hen verwacht dat jachtopzichters zorgdragen voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder terwijl ze tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar belast zijn met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten.

Koffeman: "Op het doden van beschermde vogels zoals de houtsnip staan in Nederland strenge straffen, maar het is buitengewoon lastig jagers op heterdaad te betrappen, zeker wanneer ze geholpen worden door de jachtopzichter die bij hen in dienst is. Het unieke aan de nu vastgestelde overtreding is dat een getuige er loepzuivere foto's van heeft gemaakt. Omdat de fotograaf in het verleden dreigend is toegesproken door jagers, was er geen aangifte gedaan van het voorval. Dat is nu alsnog gebeurd". Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Natuurwet waarin ook de plezierjacht en de taakomschrijving van jachtopzichters geregeld wordt.

Uit de krant