De kersverse wethouder Stemerdink is blij dat de bewoners zo meedenken (foto; Ot Douwes).
De kersverse wethouder Stemerdink is blij dat de bewoners zo meedenken (foto; Ot Douwes).

Grote betrokkenheid bewoners Van Deventerlaan

Actueel 52 keer gelezen

Voorburg - Bewoners van de Van Deventerlaan en omliggende straten zijn zeer betrokken bij hun woon- en leefomgeving. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de het participatietraject voor het groot onderhoud van hun straten. Wethouder Openbare ruimte, Nadine Stemerdink, is blij dat de bewoners zo meedenken. "Met een actief participatietraject vragen we inwoners om mee te denken en mee te praten. Zij weten immers het beste wat past in hun buurt. Waar het kan, houden we rekening met hun wensen."

Het riool in de Van Deventerlaan en omgeving moet vervangen worden. Hiervoor moeten de straten worden opgebroken, waardoor de gemeente, samen met inwoners, kan kijken naar de inrichting op straatniveau.

Wensen en suggesties
Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 februari bezochten ruim honderd bewoners de informatiemarkt. Zij kwamen met allerlei wensen, ideeën en suggesties over parkeren, verkeer en groen. In totaal zijn er ruim zeventig reacties met uiteenlopende wensen en suggesties ingediend op de avond zelf of naderhand via het enquêteformulier. 
De bewoners staan positief tegenover de ingreep en de gekozen aanpak. Wel waren er vragen over de werkzaamheden en eventuele overlast.

Speciale aandacht werd gevraagd voor verkeersveiligheid, verlichting, het (behoud van) parkeergelegenheid, het karakter van de wijk en de locatie van bomen in verband met vervuiling van auto's als gevolg van luis.

Wethouder Stemerdink waardeert de grote betrokkenheid van de buurtbewoners. "De  resultaten van het meedenken zien we als belangrijke input voor het schetsontwerp, dat nu uitgewerkt wordt door het betrokken ontwerpbureau."

Experts uit de wijk
In april wordt het schetsontwerp weer besproken met de bewoners. Zij kunnen dan opnieuw meedenken en meepraten over het schetsontwerp. Maatwerk per straat is hierbij het uitgangspunt. Het stedenbouwkundig bureau neemt de resultaten van deze sessies zoveel mogelijk mee in het voorlopig en het definitief ontwerp voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. Ook deze ontwerpen worden opnieuw aan de wijkbewoners voorgelegd. 


Dit traject moet rond de zomer van 2015 leiden tot een breed gedragen (her)inrichtingsplan. De uitvoering van het plan start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2016.

Bewoners die willen deelnemen aan de expertsessie van hun straat kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan j.eichholtz@lv.nl of kijk voor meer informative op de projectpagina van Groot onderhoud Van Deventerlaan e.o.

Uit de krant