Onderzoek naar ontlasten Sluisbrug en Wijkerbrug | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De Wijkerbrug. (Foto: Google Streetview)
De Wijkerbrug. (Foto: Google Streetview)

Onderzoek naar ontlasten Sluisbrug en Wijkerbrug

  •   30 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het college van burgemeester en wethouders gaat opnieuw onderzoek doen naar de mogelijkheden om de leefbaarheid en economische vitaliteit rond de lokale Vlietbruggen te verbeteren. Tevens wordt gekeken naar de gevolgen voor de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder als daar een extra oeververbinding komt.

De gemeenteraad heeft om dit vervolgonderzoek gevraagd. Het onderzoek richt zich op drie scenario's. Het eerste gaat uit van het bevorderen van de doorstroming op alle verbindingen, zowel de N14 als de Vlietbruggen. Het tweede scenario richt zich op het optimaal benutten van de verschillende soorten wegen binnen het verkeersnetwerk. Dat gaat over maatregelen die de doorstroming bevorderen op hoofdwegen als de N14 en maatregelen die het verkeer ontmoedigen de route via de lokale bruggen te kiezen. Het derde scenario gaat over de gevolgen van de aanleg van een extra brug over de Vliet met een nieuwe gebiedsontsluitingsweg door Klein Plaspoelpolder.

Filevorming niet terug te dringen
Het staat voor het college vast, dat het niet mogelijk is de filevorming tijdens de spits terug te dringen. In dit deel van het land zijn de spitsuren altijd intensief. Tijdens het vaarseizoen zal de drukte bij de Vlietbruggen blijven bestaan vanwege het schutten van de sluis. Duidelijkheid over een extra oeververbinding is van groot belang voor de gebiedsvernieuwing in Klein Plaspoelpolder. De planvorming voor het zuidelijke deel (Damsigtkantoor, gemeentewerf, Avalex, Landal en MEBIN) komt stil te liggen door dit onderzoek. Alleen de ontwikkeling van de Billitonlocatie kan ongestoord verder. Om de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder niet te lang uit te stellen, levert het college het onderzoek voor de zomer op. Op basis van de uitkomsten moet een besluit over de extra oeververbinding mogelijk zijn; ook beschikt de gemeente dan over voldoende informatie om keuzes te kunnen maken voor de beste aanpak om de leefbaarheid en de situatie rond de Sluisbrug en Wijkerbrug te verbeteren. Het college houdt begin 2016 een gedachtewisseling met de raad over de aanpak van dit onderzoek. Ook de klankbordgroep Extra Oeververbinding blijft betrokken bij de ontwikkelingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>