Peter Heskes en Bert van Alphen werden beëdigd als ombudsman in de gemeente Leidschendam-Voorburg (foto/tekst: Inge Koot).
Peter Heskes en Bert van Alphen werden beëdigd als ombudsman in de gemeente Leidschendam-Voorburg (foto/tekst: Inge Koot).

Ombudsmannen geïnstalleerd

Actueel 197 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Inwoners kunnen vanaf 1 januari met hun niet opgeloste klachten terecht bij de gemeentelijke ombudsman. Peter Heskes en Bert van Alphen zijn beëdigd als ombudsman in Leidschendam-Voorburg. Tegelijkertijd is ook de klachtenregeling binnen de gemeente aangepast.

Klachten zijn er om verholpen te worden. Dat is het uitgangspunt van de ombudsman. De ombudsman gaat vanaf 1 januari op elke tweede dinsdag van de maand een inloopspreekuur voor burgers houden in huize Swaensteijn. Maar het is ook mogelijk om een klacht via de website van de ombudsman te melden. "Wij willen de drempel voor de burger zo laag mogelijk houden" vertelt Peter Heskes. Heskes is al sinds 2012 ombudsman in de gemeente Den Haag en heeft dus de nodige ervaring. Heskes heeft jarenlang bij de politie, onder andere in Den Haag, gewerkt. Vervolgens heeft hij enkele jaren gewerkt bij de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enkele jaren bij Stadsbeheer Den Haag. Ombudsman Bert van Alphen gaat zich met name met kinderzaken bezighouden. Hij is sinds april 2015 jeugdombudsman in de gemeente Den Haag. Van Alphen heeft de nodige ervaring in het onderwijs en is wethouder geweest in Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.

De ombudsman is er voor het herstellen en verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid. De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op het gebied van wonen en welzijn. "Daar kan wel eens iets fout gaan", vertelt Heskes. "De burger krijgt bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, wordt onfatsoenlijk behandeld of ontvangt gebrekkige of onjuiste informatie. Het kan gaan om individuele klachten maar ook om klachten van organisaties of over bestemmingplannen. Het gaat erom dat de burger er samen met de gemeente niet uitkomt. Dan komen ze bij ons." De ombudsman biedt in de eerste plaats een luisterend oor en stelt kosteloos een onderzoek in naar de gang van zaken. Uitgangspunt is het verhelpen van de klacht.

De ombudsman beschikt over ruime bevoegdheden; hij kan bijvoorbeeld dossiers inzien en ambtenaren horen. Daarbij is het heel belangrijk dat hij volstrekt onafhankelijk is van de gemeentelijke organisatie. Hij legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Elk jaar maakt de ombudsman een jaarverslag waarin alle klachten van het afgelopen jaar beschreven staan. "Het kan voorkomen dat een bepaalde klacht vaker voorkomt. Wij gaan dan onderzoeken hoe dit kan en komen dan wellicht met aanbevelingen naar de gemeente toe."

De Ombudsman is geen gerechtelijke macht. "Wij kijken naar behoorlijkheid, niet naar rechtmatigheid. De rechter spreekt recht en wij constateren krom", zijn de cryptische woorden van Heskes. "Wij voorkomen niet dat een burger uiteindelijk toch naar de rechter stapt."

Uit de krant