Afbeelding

"Sociale woningmarkt niet openstellen voor Rotterdammers"

Actueel 516 keer gelezen

Regio - De vice-voorzitter van Huurdersvereniging Respectus, de belangenvereniging van ca. 8.300 huurders van woningcorporatie WoonInvest, is bang voor openstelling van de woningmarkt in Haaglanden voor Rotterdammers.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een Woonvisie en daarnaast is ook een regionale woonvisie opgesteld. Daarin is opgenomen dat iedereen in de Haagse regio mag reageren op elke sociale woning die vrij komt in de regio. Tevens houdt dit in dat voorrangsverklaringen (wegens sanering, scheiding, levensgevaar, etc. ) niet meer alleen geldig zijn in de gemeente waar deze is afgegeven maar in de gehele regio. In de nieuwe regionale Woonvisie staat echter ook opgenomen dat men overweegt de sociale woningmarkt met Rotterdam te openen. "Dit zou in principe inhouden dat voorrangsverklaringen in Rotterdam ook in Leidschendam-Voorburg gaan gelden", licht vice-voorzitter Michel van Zelst uit Voorburg toe "Dit kan de lokale woningmarkt zwaar gaan belasten omdat Rotterdam de komende jaren 20.000 woningen gaat saneren in haar oudste wijken."

Van Zelst is bang dat de kans op een sociale huurwoning in Leidschendam-Voorburg dan aanzienlijk afneemt voor mensen zonder een voorrangsverklaring. De vice-voorzitter van Respectus is dan ook tegen het openstellen van de sociale woningmarkt met Rotterdam. Hij heeft echter geen bezwaar meer kunnen maken omdat hij pas zeer laat in het proces van totstandkoming van de Regionale Woonvisie is betrokken. Daarom vraag hij de gemeenteraad, bij vaststelling van de Regionale Woonvisie, niet akkoord te gaan met openstelling van de woningmarkt in Haaglanden voor Rotterdammers.

Uit de krant