Afbeelding

Meer groen voor Voorburg Midden en Oud

Actueel 141 keer gelezen

Voorburg - Het groen in Voorburg Midden en Oud mag zich verheugen in een ruime belangstelling van de wijkbewoners. Enkele honderden wensen suggesties en ideeën uit de wijk over de toekomst van het groen vormden de basis voor het concept wijkgroenbeheerplan.

Een inloopavond leverde nog eens een aantal bruikbare suggesties op van de tientallen bezoekers. Het college van B&W heeft het plan voor een kleurrijk en klassiek groen Voorburg Midden en Oud nu vastgesteld. Zo krijgt de Prins Bernhardlaan, als een van de belangrijkste toegangswegen van de gemeente, een beeldbepalende kleurrijke middenberm. De plantvakken voor de flats langs de Broekslootkade worden opnieuw ingericht. Op de plek van samenkomst van Parkweg en Oosteinde komen extra plantvakken. Op de hoek Rozenboomlaan/Prins Bernhardlaan wordt extra beplanting vervangen. Ook krijgt de zitbank hier een andere plek en wordt de bestrating op verzoek iets aangepast. Mede dankzij de maatregelen uit het wijkgroenbeheerplan draagt een groen Voorburg Midden en Oud bij aan de verkiezing in 2017 tot groenste gemeente van Nederland van de competitie Entente Florale.

Uit de krant