Logo hetkrantje-online.nl

Winterse neerslag en storm langs de kust

  •   keer gelezen   Actueel

Regio - De komende dagen krijgt Nederland te maken met storm langs de kust. Dit veroorzaakt langs de hele Noordzeekust verhoogde waterstanden. In het noorden van het land worden zware windstoten verwacht die hinder kunnen opleveren voor weg- en scheepvaartverkeer. (Winterse) neerslag kan voor een zeer drukke donderdagavondspits zorgen.

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt zo nodig maatregelen als het sluiten van stormvloedkeringen en de inzet van gladheidbestrijding. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.

Verhoogde waterstanden
Twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland worden de waterstanden continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het Watermanagementcentrum Nederland informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten onder andere waterschappen over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Sluitingen keringen
Afgelopen nacht was de Hollandsche IJsselkering gesloten en ook morgen gaat deze kering dicht van 12.00 uur tot 22.00 uur. Mogelijk geeft de stormvloed in de loop van vrijdag aanleiding tot sluiting van de Oosterscheldekering. Tevens is het sluitcriterium voor de Maeslantkering eind 2016 tijdelijk en éénmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De voor vrijdag verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten.

Wegverkeer
Weggebruikers moeten rekening houden met een zeer drukke donderdagavondspits vanwege (winterse) neerslag dat over het land trekt. Ook na de avondspits kan het verkeer hier veel hinder van ondervinden. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten.

Meer berichten