Bewoners, bezoekers met en zonder honden, kinderen en ouderen genieten allemaal van het park, maar er zijn ook kritische geluiden.
Bewoners, bezoekers met en zonder honden, kinderen en ouderen genieten allemaal van het park, maar er zijn ook kritische geluiden.

Maatregelen in Sijtwendepark pas na zomer

Actueel 506 keer gelezen

Voorburg - De planning van de bestuurlijke behandeling van de maatregelen die worden getroffen tegen overlast in het Sijtwendepark heeft vertraging opgelopen zodat het pas na de zomer in het college zal worden behandeld.

Bewoners, bezoekers met en zonder honden, spelende kinderen en ouderen genieten allemaal van het park. Er zijn en waren ook kritische geluiden. Hangjongeren, vandalisme en geluidsoverlast zorgden voor een onveilig gevoel in het park. De plaatselijke VVD heeft aangedrongen op de aanpak van de overlast en borgen van de veiligheid.

De pilot nachtelijke sluiting van het park werd ingezet om vandalisme tegen te gaan. Inmiddels zijn bewoners middels buurtbijeenkomsten betrokken bij de invulling voor het toekomstig gebruik van het park. De overlast, vandalisme en hangjongeren lijken verminderd. Volgens wethouder Stemerdink worden loslopende honden door bezoekers nu ervaren als grootste vorm van overlast. Stemerdink is daarom van plan het hondenuitlaatgebied te beperken middels een hek midden in het park. Louise Kortman (fractie VVD): "Dit stuit op veel onbegrip en onrust van hondenbezitters en overige bezoekers van het park. De hondenbezitters zijn zich van geen kwaad bewust en zijn teleurgesteld in de samenwerking. Ze voelen zich niet gehoord."

De vereniging Vrienden van Sijtwendepark, voor het overgrote deel hondenbezitters, hebben eveneens een alternatief plan ingediend bij de laatste bijeenkomsten. Zij willen het park tijdens hun wandeling wel helpen onderhouden. De wethouder heeft het ingebrachte alternatief toegevoegd aan de eerder gepresenteerde alternatieven, waaruit zal worden gekozen. Kortman: "Het is van belang dat de wethouder en de bezoekers in goed overleg zijn. Ik heb begrepen dat de wethouder de Vrienden van het Sijtwendepark, die voor een ruimer hondenlosloopgebied pleiten dan voorgesteld, heeft toegezegd met hen in gesprek te gaan en door het park te lopen".

Het collegebesluit zal worden teruggekoppeld aan de gebruikers van het park, waarna de inspraakprocedure start.

Uit de krant