Afbeelding

Proef: Regenwater niet naar waterzuivering

Actueel 248 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland beginnen een pilot in de Van Deventerlaan en omgeving voor het afkoppelen van regenwater. Afkoppelen draagt bij aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Door de regenpijpen van de 250 woningen in deze buurt los te maken van het vuilwaterriool, blijft regenwater in het gebied. Het voorkomt dat regenwater naar de waterzuivering gaat. Gemeente en hoogheemraadschap investeren samen in deze duurzame oplossing.
 
Bewoners kunnen voor hun voortuin kiezen hoe ze aansluiten op het nieuwe schoon waterriool. Een ondergrondse aansluiting, een bovengrondse goot of een infiltratievoorziening in de tuin, zoals een ondergrondse krat of grindbak. Een afkoppelcoach gaat de bewoners adviseren over de verschillende alternatieven.
 
De hevige regenbuien, waarmee we steeds vaker te maken krijgen, vragen om klimaatbestendige aanpassingen. De uitdaging is het regenwater zo lang mogelijk vast te houden in het gebied waar het valt. Afkoppelen heeft verschillende voordelen. Na langere periodes van droogte slaat de bodem het regenwater op in de grond voor de beplanting.

Op termijn levert het bovendien besparingen op. Als veel minder regenwater in het afvalwaterriool komt, kan namelijk voortaan worden volstaan met een rioolbuis met een kleinere doorsnede. Het energieverbruik voor het doorpompen van het afvalwater neemt af en er hoeft minder water gezuiverd te worden.

De proef moet uitwijzen of met deze duurzame investering minimaal de helft van de daken kan worden afgekoppeld van het vuilwaterriool, zodat nog maar de helft van het schone regenwater terechtkomt in de waterzuivering.
 

Uit de krant