De raad bijeen in vergadering (foto: Michel Groen).
De raad bijeen in vergadering (foto: Michel Groen).

Bescheiden gemeentelijke begroting voor 2018

Actueel 165 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het college van B&W presenteert met de begroting 2018 de laatste begroting van deze collegeperiode. Het huidige beleid wordt voortgezet. Deze begroting laat een plus van (afgerond) 0,5 miljoen euro zien.

Wethouder Bremer (Financiën): "In 2018 ronden we de laatste activiteiten van het coalitieakkoord 'Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij' af. Daarnaast is voor het nieuwe college na de verkiezingen van maart geld beschikbaar om direct accenten aan te brengen."

In 2018 wordt bestaand beleid verder uitgewerkt en uitgevoerd, zoals de Economische Agenda en Sociaal Kompas. Dat geldt ook voor actieplannen als Sport en Bewegen, Jeugdwerkgelegenheid en Langer Zelfstandig Wonen. Het komende jaar worden daarnaast projecten opgeleverd, zoals basisschool Dijsselbloem met turnhal, de vernieuwde duurzame en toekomstbestendige Stompwijkseweg, woningbouw en multifunctioneel centrum Kulturhus.

De begroting laat een plus zien door stevige keuzes die de gemeente bij de Kadernota heeft gemaakt, en door het bijstellen van eerder geplande investeringen. Leidschendam-Voorburg blijft hiermee een ambitieuze, moderne, financieel gezonde gemeente met een goede dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven. De woonlasten stijgen gemiddeld met 0,55% en daarmee minder dan de inflatie.

De begroting is via https://leidschendam-voorburg.begroting-2018.nl/ te vinden. Met de Begroting in één oogopslag maakt de gemeente het 'huishoudboekje' inzichtelijk en toegankelijk. De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 7 november.

Uit de krant