HetKrantje-Online.nl - Object reference not set to an instance of an object.
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634195&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Jochem de Bresser en minister Jet Bussemaker van OCW (foto: pr).
Jochem de Bresser en minister Jet Bussemaker van OCW (foto: pr).

Object reference not set to an instance of an object.

  •   176 keer gelezen   Actueel

Voorburg - Jochem de Bresser (31) heeft de Christiaan Huygens wetenschapsprijs gewonnen. Minister Bussemaker (OCW) overhandigde maandag de prijs voor het onderzoek waarop De Bresser in 2013 promoveerde aan het Center for Economic Research aan Tilburg University.

"Het proefschrift is wetenschappelijk en maatschappelijk van zeer grote waarde. Het is heel goed geschreven; de studies hebben al de nodige impact gehad en zullen dat ook in de nabije toekomst zeker nog hebben," aldus juryvoorzitter prof. Jan Kiviet. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg. De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie.

In zijn proefschrift wordt in een vijftal hoofdstukken en evenzovele afzonderlijke studies een reeks van maatschappelijk uiterst relevante vragen aan de orde gesteld omtrent pensionering en pensioenen. De primaire focus in de studies is niet die van de pensioenverzekeringsmaatschappij, maar die van de individuele Nederlander. Bestudeerde aspecten zijn onder andere: Op welke leeftijd verwachten Nederlanders met pensioen te gaan en wat verwachten ze omtrent de hoogte van het dan te verkrijgen pensioen in verhouding tot het inkomen vóór pensionering. Hoe tevreden zijn ze daar over, en hoe realistisch zijn hun verwachtingen. En ook: Hoe oud verwachten individuen eigenlijk te worden en komt dat overeen met de gehanteerde verwachtingen door pensioenverzekeraars.
 
Voorts onderzoekt de Bresser ook in welke mate de wensen die individuen hebben ten aanzien van de bestedingen die ze zich na pensionering willen kunnen veroorloven in overeenstemming zijn met de huidige voorspellingen van de pensioenhoogte en de hun gerealiseerde persoonlijke besparingen. Zo komt in beeld of individuen feitelijk wel de voorzieningen hebben getroffen die hen in staat zullen stellen na hun pensionering nog op een manier te leven zoals ze zich dat hadden voorgesteld. Als uitsmijter levert de Bresser nog een studie af waarin onderzocht wordt of de individuen die aan het laatst aangeduide onderzoek deelnamen, en die dus gedwongen werden hun financiële situatie in detail onder ogen te zien, daardoor tot gedragsverandering kwamen en meer of minder geld opzij gingen leggen dan ze anders gedaan zouden hebben.
 
Ontegenzeggelijk allemaal zaken die hoogst relevant zijn voor iedere volwassene in een vergrijzende individualiserende samenleving, ongeacht of zij of hij nog aan het begin van het werkzame leven staat of al veel verder gevorderd is op het levenspad. Veel van de getrokken conclusies zijn redelijk geruststellend voor Nederlanders. Vooral de vrouwen blijken langer te leven dan ze verwachten, en veel Nederlanders kunnen zich na pensionering veel meer permitteren dan ze zich realiseren terwijl ze nog werken. Maar, voor met name panel data econometristen komt een complicerend methodologisch probleem aan het licht. Bij panelonderzoek worden dezelfde individuen bevraagd over een reeks van jaren. Wat Jochem de Bresser laat zien is dat als zo'n onderzoek begint met een representatieve steekproef, diezelfde individuen na verloop van jaren steeds minder representatief worden door het simpele feit dat het onderzoek hen dwingt relevante informatie te vergaren, en op basis daarvan blijken ze hun gedrag aan te passen, want ze gaan significant minder sparen.

'Kortom, het proefschrift van Jochem de Bresser is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van zeer grote waarde', aldus het juryrapport. 'Het is heel goed geschreven en de afzonderlijke studies hebben al de nodige impact gehad en zullen dat ook in de nabije toekomst zeker nog hebben. Ze bezorgden hem al een prestigieuze VENI beurs van NWO. Bekroning met de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2017 komt hem ten volle toe'.
 

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634195&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634198&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634199&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634191&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12634196&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>