Fractie Hohage: "Gemeente kampt met groot financieel verlies" | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Philippine Hohage (uitsnede foto: Adrey Caljé).
Philippine Hohage (uitsnede foto: Adrey Caljé).

Fractie Hohage: "Gemeente kampt met groot financieel verlies"

  •   1068 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Volgens Philippine Hohage van de Fractie Hohage kampt Leidschendam-Voorburg met een groot financieel verlies. In tegenstelling tot  de positieve boodschap van het college van B&W, meent Hohage dat er sprake is van een nadelig begrotingssaldo voor 2018 van € 4,7 miljoen à €5,8 miljoen en over 2017 zou een nadelig saldo worden verwacht van €9,7 miljoen à €9,9 miljoen.

 "De programmabegroting 2018-2021 zoals die voorligt is een geheel van niet kloppende cijfers en aannames, waar een accountant zich niet aan zou willen branden", aldus Hohage. Zij heeft een accountant naar de cijfers laten kijken. "Onduidelijkheden zijn er met name over Vlietvoorde (Duivenvoorde Corridor) waar er geen financiële cijfers van bekend zijn gemaakt. Een groot deel van het vermogen van Leidschendam-Voorburg lijkt hierop te zijn gebaseerd. Een groot infrastructureel plan zoals dit is koffiedik kijken en kan pas definitief worden afgerekend als alles is opgeleverd. In de programmabegroting 2018-2021 is voor 2018 een open gat te zien van circa €1.800.000, dat nergens wordt gedekt. Hier zal nog een dekkingsvoorstel voor moeten komen, dat waarschijnlijk alleen mogelijk is uit de reserve. Dit zorgt dan ook voor een groter negatief saldo en een afname van de vermogenspositie voor 2018." Verder is er nu al sprake van tegenvallers door een grotere investering  in groen in het gebied.

Overigens deden de coalitiepartijen de kritiek van Hohage tijdens de  begrotingsbehandeling af als "geraaskal", of nog erger en werd er gezegd dat iedereen wel zomaar met getalletjes kon komen. Omdat de spreektijd van Hohage té beperkt was om de volledige uitleg te geven, heeft zij deze aan de raad en college van B&W doorgestuurd. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>