Waterspoorpark Nicolaas Beetslaan is bijna klaar (foto: Michel Groen).
Waterspoorpark Nicolaas Beetslaan is bijna klaar (foto: Michel Groen).

Vertraging bij herinrichting Park 't Loo

Actueel 566 keer gelezen

Voorburg - Het werk 'herinrichting park 't Loo' is gestart. In park 't Loo wordt ruimte gemaakt voor water om ook in de toekomst droge voeten te houden. Door de aanleg van extra waterpartijen en bloemrijke beplanting wordt het park meteen aantrekkelijker en is er een hoop te zien en te doen. De verwachting is dat de herinrichting van het gehele park in mei klaar zal zijn.

Het werk aan het parkdeel tussen de Bruijnings Ingenhoeslaan en de Monseigneur van Steelaan is in november gestart. Er zijn diverse bomen gekapt, asfaltpaden en beschoeiingen weggehaald en er is gestart met het grondwerk. De duiventil is verwijderd en komt na restauratie weer terug. Vanwege het extreem natte weer is het werk begin december echter stilgelegd. De machines kwamen vast te zitten in de modder waardoor er niet verder gewerkt kon worden. Als het weer het toelaat dan gaan de werkzaamheden begin januari weer verder. De grondwerkzaamheden voor het eerste parkdeel zijn waarschijnlijk in februari klaar.

Ook de aanpassing van een deel van de vijverbak bij parkdeel Monsieur van Steelaan en Prins Bernhardlaan is al begonnen. Ook hiermee moest gestopt worden omdat tijdens de werkzaamheden een veel zwaardere constructie is aangetroffen dan voorzien. Er wordt nu een andere sloopmethode uitgewerkt. Ook deze werkzaamheden gaan in het nieuwe jaar weer verder. De nieuwe bruggen die in de parkdelen tussen de Bruijnings Ingenhoeslaan en de Prins Bernhardlaan moeten komen, worden als laatste aangelegd. De werkzaamheden vinden in fases plaats: Fase 1, Parkdeel Bruijnings Ingenhoeslaan / Monseigneur van Steelaan; Fase 2, Parkdeel Monseigneur Van Steelaan / Prins Bernhardlaan en Fase 3, Parkdeel Prins Bernhardlaan / Schellinglaan.

In het meest noordelijke deel van Park 't Loo is in oktober de laatste hand gelegd aan de uitkijkheuvel. Hiermee is het Waterspoorpark Nicolaas Beetslaan bijna klaar. In het grasveld langs de Spinozalaan komt – als de sneeuw helemaal weg is - een schelpenpaadje. Daarnaast wordt het parkdeel met enige regelmaat gecontroleerd op de aanwezigheid van glasscherven, die aan de oppervlakte komen door de regen. De aannemer verwijdert ze uit de grond.

Een vernieuwd Park 't Loo draagt bij aan een aantrekkelijke, klimaatbestendige omgeving. U kunt daar zelf ook een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door tegels weg te halen uit uw tuin en deze te vervangen voor groen of een geveltuintje te maken. Of u legt met gemeentesubsidie een groen dak aan. Vanaf 2018 is er weer een subsidiepot met in totaal € 200.000 beschikbaar voor duurzame maatregelen aan woningen. Behalve een groen dak kunnen woningeigenaren ook met subsidie hun vloer, wanden of dak isoleren of zonnepanelen installeren. Vanaf 3 januari 2018 kunt u deze digitaal aanvragen.

Meer weten over dit project? Kijk op lv.nl/loopark.

Uit de krant