(foto: Adre Calje).
(foto: Adre Calje).

Philippine Hohage stapt uit lokale politiek

Actueel 691 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Philippine Hohage neemt in maart afscheid van de gemeentepolitiek. Zij zal zich dan niet meer verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad.

Het afscheid van de oude raad in maart betekent ook het afscheid van Fractie Hohage laat Philippine Hohage van deze eenmansfractie weten. "Ik vond het een eer om deel uit te mogen maken van de nieuwe gemeenteraad", aldus Hohage, die zich wel een beetje een luis in de pels van de raad voelde. "Laat er weer zo'n luis in de pels zijn. Koester die. Zo'n luis heeft een belangrijke functie: het aan de kaak stellen van alles dat beter kan."

Sinds 2014 schaamt Hohage zich er vaak voor hoe er in de raadszaal wordt gesproken, zegt zij. "Wij, als raadsleden, hebben een voorbeeldfunctie. En dan past het om respectvol met elkaar om te gaan. Wat uw overtuiging dan ook is, wat u persoonlijk van iemand vindt. Laat negativiteit niet de overhand hebben. Raadsleden, denk aan uw belofte of eed. Denk aan uw voorbeeldfunctie. Te allen tijden. De De kernwaardes ervan: eerlijkheid, fatsoen en inzetten voor de gemeentelijke en gemeenschappelijke zaak heb ik getracht zoveel mogelijk na te leven. Niet alleen in de raadszaal, ook erbuiten. Ongetwijfeld zijn er momenten geweest waarop dat niet geheel is gelukt."

Hohage vervolgt haar 'afscheidsrede': "Wat ik de oude en de nieuwe raad wil meegeven: luister echt naar de inwoners. En handel daarnaar. Dan komt de verbinding tussen inwoners en gemeenteraadsleden er beter. En die is noodzakelijk. Zeer noodzakelijk. Zorg voor elkaar: respecteer eenieder. Zorg voor onze prachtige gemeente. In al haar facetten..Zorg voor al onze inwoners, allemaal. Met dezelfde persoonlijke aandacht als u die zelf wensen zou. En als laatste: laat het fatsoen en de eerlijkheid de belangrijkste waarden zijn. Binnen en buiten de raadszaal."

Uit de krant