Mary Oosterveer pleit reeds een aantal jaren voor herinvoering van de papieren Ouderengids (archieffoto).
Mary Oosterveer pleit reeds een aantal jaren voor herinvoering van de papieren Ouderengids (archieffoto).

Er komt geen papieren Ouderengids meer

Actueel 442 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In de raadsvergadering van 23 januari is besloten niet tot herinvoering van een papieren Ouderengids over te gaan.

Alvorens de vergadering plaatsvond deed Mary Oosterveer per e-mail aan alle raadsleden een dringend beroep gedaan op herinvoering van een papieren Ouderengids. De VVD en het CDA gaven hieraan gehoor door een motie in te dienen waarin hiervoor werd gepleit omdat niet iedere ouder gebruik maakt van internet. De motie werd niet aangenomen.

Oosterveer pleit reeds een aantal jaren voor herinvoering van de papieren Ouderengids. Een gids waarin informatie dient te staan zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). "In plaats daarvan heeft de gemeente zich er wel erg gemakkelijk van af gemaakt met een insteekfoldertje in de brochure WOeJ voor Ouderen", is Oosterveer van mening. Zij heeft op 11 januari in de commissie MA (maatschappelijke activiteiten) aangegeven dat het college de plicht heeft om vanuit de gemeente genoemde doelgroep te informeren en dat de distributie niet dient te worden uitbesteed aan derden. Zij vindt de informatie in de wekelijkse gemeenterubriek en de brochure van WOeJ niet voldoende.

"Het enige alternatief dat wethouder Kist aandroeg was dat drie telefoonnummers naar de ouderen sturen voldoende zou zijn; huisarts, stichting WOeJ en 14070", aldus Oosterveer. "Hij staat er blijkbaar niet bij stil dat de burger deze nummers niet gaat bellen als men het aanbod van de dienstverleningen niet kent. Daarom is een ouderengids op papier zo belangrijk."

Oosterveer zegt te hopen dat de nieuwe coalitie over een goed inlevingsvermogen beschikt en naar de burger luistert, maar vooral de genoemde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal uitvoeren.

Uit de krant