De windturbine die aan rijksweg A4 staat (foto: Ap de Heus).
De windturbine die aan rijksweg A4 staat (foto: Ap de Heus).

'Gevaarlijke verkeerssituaties door windturbine aan de A4'

Actueel 2.646 keer gelezen

Leidschendam - Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg en omwonenden hebben bezwaar ingediend tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat voor de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4.

Vorig jaar bleek dat de exploitant alsnog een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken moest aanvragen. Deze wet beschermt het veilig en doelmatig gebruik van de snelweg. Leidschendam-Voorburg vindt dat de risicoanalyse bij de ontwerpvergunning onvolledig is. Er is niet gekeken naar de risico's voor het verkeer door het afleidende karakter van de windturbine, is het gemeentebestuur van mening.

Op dit moment buigt Rijkswaterstaat zich over de vergunningaanvraag voor de windmolen langs de A4 nadat bleek dat de eigenaar van de molen had verzuimd tijdig een vergunning aan te vragen. De wijkverenigingen Oud Voorburg en Zeeheldenbuurt Leidschendam die als Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) de omwonenden vertegenwoordigen, hebben hun zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend bij Rijkswaterstaat.

De bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de A4 waar dagelijks zo'n 200.000 weggebruikers de windturbine passeren. De turbine staat hier gevaarlijk dicht op de weg (ca. 61 m.). Automobilisten zien de turbine vanuit elke ooghoek en worden afgeleid wanneer zij het 150 m. hoge en bewegende gevaarte passeren. Ook de opvallende verlichting en de slagschaduw kunnen gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.

Ook de spoorlijn van Randstadrail, waar dagelijks duizenden forensen gebruik van maken, bevindt zich – net als de A4 - op enkele tientallen meters van de windturbine.

Uit de krant