Logo hetkrantje-online.nl
Erhard Soeterbroek van Telstar Uitgeverij en Martijn Hulsen van Toponderzoek bezegelen hun samenwerking (foto: Telstar Uitgeverij).
Erhard Soeterbroek van Telstar Uitgeverij en Martijn Hulsen van Toponderzoek bezegelen hun samenwerking (foto: Telstar Uitgeverij).

Leidschendam-Voorburg krijgt burgerpanel

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg krijgt een burgerpanel. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Krantje Leidschendam-Voorburg van Telstar Uitgeverij is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Aanmelden is nu al mogelijk op TipLeidschendamVoorburg.nl. Bij driehonderd deelnemers kan er worden gestart, maar de hoop is dat heel veel meer mensen zich aanmelden. De verwachting is dat nog deze zomer de eerste onderzoeksvragen kunnen worden verstuurd.

Hoe kan de leegstand in het centrum worden aangepakt? Hoe moeten groenzones worden ingevuld? Wat is de beste oplossing voor een rondweg om Leidschendam-Voorburg? Zomaar een paar vragen die voorgelegd kunnen worden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan vragen over het parkeerbeleid, onderwijs, openbaar vervoer, vliegveld, straatverlichting en onderhoud aan wegen. "Raadgeving is het doel, het gaat niet om een opiniepeiling", benadrukt Martijn Hulsen, eigenaar van onderzoeksbureau Toponderzoek. "Als je de inwoners in een onafhankelijk burgerpanel om raad vraagt, dan krijg je een beter beeld van hoe de gemiddelde inwoner denkt. De resultaten kunnen de basis vormen van iets waar de gemeenschap beter of mooier van wordt." Het platform draagt de naam TipLeidschendamVoorburg.nl, waarbij Tip staat voor Transparant Inwoners Panel.

De website is te vinden via TipLeidschendamVoorburg.nl. Iedere inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg die ouder is dan 16 jaar kan zich bij het panel aansluiten. Dat geldt eveneens voor diegenen die buiten de gemeente Leidschendam-Voorburg wonen, maar binnen de gemeentegrenzen werkzaam zijn. Deelnemen is eenvoudig. Meld jezelf aan via TipLeidschendamVoorburg.nl en vul de vragen in over onder meer leeftijd, postcode en gezinssamenstelling. Daarop toetst Toponderzoek de representativiteit.

Elke deelnemer krijgt maandelijks een tiental vragen voorgelegd. De tijd die het invullen van de vragenlijst in beslag neemt, varieert van een paar minuten tot mogelijk een klein kwartier. De onderzoeksresultaten worden via TipLeidschendamVoorburg.nl kenbaar gemaakt. Tevens worden de resultaten gebruikt voor artikelen in Het Krantje. Gemeente, verenigingen en commerciële partijen kunnen het panel ook raadplegen.Toponderzoek heeft inmiddels in ruim twintig gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk in die gemeenten heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten die betrekking hebben op politieke thema's worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Aanmelden voor het burgerpanel kan op TipLeidschendamVoorburg.nl.

Meer berichten