(Archieffoto Avalex)
(Archieffoto Avalex)

Gemeenteraad geschrokken van kostenstijging Avalex

Actueel 2.490 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeenteraadraad van Leidschendam-Voorburg is geschrokken van de grote stijging van kosten gemaakt door Avalex. Dit blijkt uit het raadsvoorstel dat morgenavond, 29 mei, op de agenda staat van het Raadsforum. 


De raad erkent dat een deel van deze stijging, waaronder de stijging van verwerkingskosten, buiten de invloedsfeer van Avalex ligt. Een deel van de stijging is echter het gevolg van Het Nieuwe Inzamelen (kosten containers) en de raad is teleurgesteld dat inverdieneffecten, zoals in het vooruitzicht gesteld bij de aanname van het nieuwe afvalbeleid, nog niet zichtbaar zijn in de gewijzigde begroting 2018 van Avalex.


De raad stelt vast dat met het moderniseringsplan en een verdere professionalisering van Avalex, de ondervonden organisatorische en logistieke problemen binnen Avalex worden aangepakt en hoopt de resultaten hiervan op korte termijn in het straatbeeld én in voortgangsrapportages terug te zien. 


In de voortgangsrapportages die Avalex aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten heeft aangeboden hoopt de raad ook de inverdieneffecten van Het Nieuwe Inzamelen terug te lezen opdat op termijn een goede evaluatie mogelijk is over de meerwaarde van het nieuwe afvalbeleid in vergelijking met andere afvalophaalsystemen waaronder nascheiding. 
 

Uit de krant