In oktober verhuist de Maerten van der Veldeschool naar het Kulturhus. (Foto: Ap de Heus)
In oktober verhuist de Maerten van der Veldeschool naar het Kulturhus. (Foto: Ap de Heus)

Hoogste punt energieneutraal Kulturhus Stompwijk

Actueel 676 keer gelezen

Stompwijk - Bij de bouw van het Kulturhus is het hoogste punt bereikt, een feestelijk moment voor Stompwijk. Vrijdagmiddag 1 juni hijsen leerlingen van basisschool Maerten van den Velde samen met wethouder Bianca Bremer de vlag van het Kulturhus. Met de vlag in top is de vorm van het nieuwe Kulturhus goed herkenbaar als markant punt in het centrum van Stompwijk.

Vanaf oktober biedt het Kulturhus onderdak aan basisschool Maerten van den Velde, het Dorpshuis Stompwijk met al zijn gebruikers, Kinderopvang Zoeterwoude, de Bibliotheek aan de Vliet en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Het bereiken van het hoogste punt is een memorabel moment om met alle toekomstige gebruikers bij stil te staan.

Stompwijkse huiskamer

Het toekomstige Kulturhus is vooral ook een 'huiskamer' voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud. Symbolisch wijden de bouwers en vertegenwoordigers van de gebruikers deze huiskamer vrijdag dan ook in met het welverdiende traditionele 'pannenbier'. De leden van het kernteam hebben de afgelopen jaren volhardend gewerkt aan de totstandkoming van het Kulturhus. En de bouwers zetten een grote prestatie neer om in een periode van slechts tien maanden het Kulturhus te realiseren.

Frisse school

Opdrachtgevers voor het Kulturhus zijn de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Panta Rhei. Zij hebben met Slimscholenbouwen B.V. in een voor Nederland unieke contractvorm een samenwerking gesloten voor de komende 30 jaar. Slimscholenbouwen B.V. is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het gebouw: Een gebouw als een dienst.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A.

Zonnepanelen

Daarnaast is het Kulturhus een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt; energieneutraal dus. Het heeft een speciaal ontworpen dak met zonnepanelen en er zijn verschillende innovaties toegepast. Het Kulturhus wordt gebouwd volgens het Slimbouwen- gedachtengoed van prof. dr. Jos Lichtenberg, waardoor licht, flexibel, snel en kostenefficiënt kan worden gebouwd.

Uit de krant