Dambelang hoopt op steun van nieuwe college
Logo hetkrantje-online.nl

Dambelang hoopt op steun van nieuwe college

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam- Binnenkort wordt de zienswijzennota betreffende het Molenpad in de gemeenteraad behandeld. Heet hangijzer is het parkeren. Inwoners en ondernemers vrezen voor een tekort aan parkeerplaatsen wanneer het huidige plan doorgang vindt. Er werden door bezorgde inwoners en ondernemers meer dan 500 zienswijzen ingediend bij het (oude) college van burgemeester en wethouders. Alle hoop is nu gevestigd op de nieuwe wethouders en de coalitiepartijen in de gemeenteraad. Dit zal het eerste dossier zijn waar het nieuwe college haar signatuur kan laten zien.

Na het aflopen van de termijn om zienswijzen in te dienen stelt het college een zienswijzennota op. Hierin staan samenvattingen van alle ingediende reacties en de beantwoording. Een zienswijze jkan aanleiding geven om de voorgenomen plannen aan te passen.

"Het blijft uitzonderlijk dat er meer dan 500 zienswijzen zijn ingediend door belanghebbenden. Dit onderstreept dat inwoners en ondernemers tegen de voorgenomen plannen zijn," zegt Leon de la Croix van DamBelang. "Voormalig wethouder Kist heeft de zienswijzennota opgesteld. We hebben deze bestudeerd en komen tot de conclusie dat de 'kop nog steeds in het zand gestoken wordt'. Zo wordt er in de nota gesteld dat er 49 zienswijzen zijn ingediend, terwijl dit er meer dan 500 zijn! Blijkbaar probeert men de enorme belangstelling en betrokkenheid van de inwoners af te zwakken. Naast de verdwenen parkeerplaatsen zijn er blijkbaar ook zienswijzen verdwenen!"

Alternatieven

Fia Vader, DamBelanger en bestuurslid van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid:  "In de zienswijzen zijn alternatieven benoemd. Inwoners en ondernemers zijn niet tegen de bouwplannen. We willen alleen dat ze anders uitgevoerd worden. We hebben nu al parkeerplaatsen tekort. Dit gaat alleen maar toenemen. In de plannen worden twee commerciële ruimtes toegevoegd, terwijl er nu al een enorme leegstand is. Waarom zou je deze ontwikkelen als er geen vraag naar is? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit inmiddels erkend als een groot probleem: extra leegstand veroorzaakt verloedering. De ingediende duidelijke, concrete en toepasbare alternatieven, worden in de zienswijzennota volledig genegeerd."

Parkeerbalans

Het voormalige college heeft de zienswijzennota opgesteld. Dambelang is van mening dar er aan deze nota een zeer omstreden parkeerbalans ten grondslag ligt. De door de gemeente zelf in het leven geroepen klankbordgroep parkeren Damcentrum en Leidschendam-Zuid is unaniem van mening dat de parkeerbalans aantoonbaar niet klopt.  De gemeente heeft dit inmiddels zelf ook erkend in de zienswijzennota. Zo zijn de ontwikkelingen betreffende de uitbreiding van de Hoogvliet Supermarkt niet meegenomen. Het heeft er de schijn van dat dit bewust is gedaan, vindt Dambelang. De klankbordgroep parkeren staat inmiddels al langere tijd 'on hold', wachtend op de nieuwe wethouder. Een tekort aan parkeerplaatsen zorgt voor onnodige verkeersbewegingen of het vertrek van consumenten uit het Damcentrum. Dit is slecht voor de ondernemers maar ook voor het milieu en de belasting van de Vlietbruggen.

Verkiezingen
Tijdens de verkiezingen bleek het parkeren in het DamCentrum een van de belangrijkste onderwerpen. Met name VVD en CDA profileerden zich sterk op dit punt. De lijsttrekkers van beide partijen waren voor het toevoegen van een ondergrondse parkeerlaag onder de bouwplannen van het Molenpad. De toenmalige coalitiepartijen gingen niet in gesprek met inwoners en ondernemers, de huidige coalitiepartijen deden dit juist wel.

De la Croix: "Al onze hoop is gevestigd op de nieuwe coalitie. Het Damcentrum verdient het. Dit is de laatste mogelijkheid. We hopen dat inmiddels ook de oppositie inziet dat de elektrische deelauto's geen oplossing zijn. Overigens wordt dit in de zienswijzennota niet eens meer onderbouwd, het zou zelfs averechts kunnen werken. Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers. Maar ook voor de projectontwikkelaar en de geïnteresseerde kopers. Die weten nu nog niet eens zeker of het allemaal wel door kan gaan. Het zou vervelend zijn als zij in een later stadium schade oplopen of zelfs kosten moeten maken. Het is letterlijk erop of eronder! Eronder is ook goed… maar dan wel die parkeerplaatsen onder het Molenpad!"

Meer berichten