Zorgen over financiële situatie gemeente | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
VVD-er Philip van Veller wil zo snel mogelijk een een volledig beeld over de financiele situatie van de gemeente.
VVD-er Philip van Veller wil zo snel mogelijk een een volledig beeld over de financiele situatie van de gemeente.

Zorgen over financiële situatie gemeente

  •   207 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - "Het algehele financiële beeld stelt mij als wethouder van financiën niet vrolijk", zegt wethouder Jan-Willem Rouwendal tijdens het Raadsforum van 3 juli. Op de agenda staat de vaststelling van de jaarstukken 2017 waaruit blijkt dat de gemeente te maken heeft met een tekort van 1,235 miljoen euro. 


Met het jaarverslag en de jaarrekening 2017 legt het college aan de raad verantwoording af over het jaar 2017. Het jaarverslag gaat in op de mate waarin de voorgenomen doelstellingen en prestaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De jaarrekening geeft inzicht in het resultaat en het vermogen van de gemeente. Voorgesteld wordt het negatief resultaat van € 1.235.000 te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 

"De situatie die uit de jaarstukken blijkt is nijpend', vindt Jacco van Maldegem (D66). VVD-er Philip van Veller doet er nog een schepje bovenop kijkend naar de situatie van dit jaar met een tekort van 4,4 miljoen. "Dat is een gigantisch bedrag. We hebben teveel geld uitgegeven. Het is zorgwekkend. We staan diep in het rood. Het lek moet echt boven. Wat is er in het verleden gebeurd waardoor we met zo'n tekort de nieuwe collegeperiode ingaan. Is dit het volledige beeld of wordt het nog erger." 

Dat ook de toekomst wethouder Rouwendal niet vrolijk stemt blijkt uit zijn opsomming van mogelijke toekomstige tegenvallers zoals het stijgen van de bouwkosten, de ambities vanuit het nieuwe collegeakkoord, de omgevingswet die extra geld gaat kosten en het Enecobesluit dat in 2019 gaat vallen en een negatief effect heeft op de komende begroting. 

Van Veller wil zo snel mogelijk een volledig beeld. "Na de zomer gaan we praten over de plannen van het nieuwe college en hoe deze moeten worden betaald. De nieuwe coalitie moet ook deze financiële problemen oplossen. Daarom wil ik eerst een volledig beeld van hoe we er voor staan. Het is zoals de wethouder zelf al zei over een ander onderwerp: je moet het verleden begrijpen om naar de toekomst te kunnen kijken".


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>