Droogte heeft ook hier gevolgen | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Ook het Sijtwendepark in Voorburg begint al aardig wat tekenen te vertonen van verdroging (foto: Dick Janssen).
Ook het Sijtwendepark in Voorburg begint al aardig wat tekenen te vertonen van verdroging (foto: Dick Janssen).

Droogte heeft ook hier gevolgen

  •   476 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De wateraanvoer via de rivieren neemt af, het neerslagtekort neemt toe en de vraag naar water blijft groot. Dat betekent dat er inmiddels niet alleen op de hoge (zand)gronden, maar ook elders in Nederland sprake is van een watertekort.

Het neerslagtekort is in de afgelopen week in heel Nederland nog verder toegenomen. De effecten van de droogte op landbouw en natuur blijven toenemen. De afvoer van de Rijn zal de komende week verder dalen terwijl de afvoer van de Maas ongeveer gelijk zal blijven of licht dalen. Wederom wordt komende week weinig neerslag verwacht en blijft het relatief warm. Het neerslagtekort neemt hierdoor naar verwachting nog verder toe.

De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) is actief, volgt de droogtesituatie nauwlettend en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken hard om de droogte het hoofd te bieden en zetten zich in om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

De watervoorraad op het IJsselmeer en Markermeer neemt langzaam af, doordat waterschappen het gebufferde water gebruiken om regionale wateren op peil te houden en de aanvoer van de IJssel het verbruik en de verdamping niet kan compenseren. De LCW handhaaft het advies om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Omdat de watervraag de komende periode zeer hoog blijft, nemen Rijkswaterstaat en de waterschappen overal in het land maatregelen. Zo wordt op steeds meer plekken pompcapaciteit verruimd om het waterpeil op niveau te houden. En worden boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte, onverminderd door de waterschappen geïnspecteerd en besproeid. Op veel plaatsen is het niet meer toegestaan oppervlaktewater te gebruiken voor beregening. Dit is essentieel om voldoende water te behouden.

De verzilting –de toename van het zoutgehalte in zoet water- neemt in het westen van het land langzaam toe. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig. Dit gebeurt onder meer op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Diemen en door het inzetten van de KWA (Kleinschalige Wateraanvoer). Bij de Irenesluizen te Wijk bij Duurstede voert Rijkswaterstaat continu extra water aan naar het Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan.

De gemiddelde watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn blijft naar verwachting de komende week ongeveer gelijk op circa 25 graden. Door de hoge watertemperatuur is de waterkwaliteit in het hele land verslechterd. Dit leidt tot een toenemend aantal meldingen blauwalg, botulisme en vissterfte. Rijkswaterstaat adviseert recreanten om zich goed te informeren over het herkennen van waterkwaliteitsproblemen en over de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld door de website Zwemwater.nl te raadplegen.

Wanneer sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, wordt een droogtemonitor opgesteld. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken, of vaker als dat nodig is. Momenteel gebeurt dit wekelijks. Rijkswaterstaat verspreidt de berichten onder de waterpartners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten. Op de nieuwspagina Droogte en watertekort van Rijkswaterstaat.nl vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland gedurende het huidige droogteseizoen. Kijk voor een regelmatige update van het waterbeeld op het Actueel Waterbericht.

Dijkinspecties
Het aantal dijken dat het Hoogheemraadschap van Delfland controleert, is vanaf 6 augustus uitgebreid. Delfland voert al langer inspecties uit op de zeer droogtegevoelige dijken; nu de droogte aanhoudt, worden ook andere dijken geïnspecteerd. Eventuele schade zoals droogtescheuren wordt in de gaten gehouden en waar nodig worden scheuren gerepareerd. De komende weken zijn er dus extra inspecteurs in het gebied aan het werk. Ook worden hierbij speciaal opgeleide vrijwillige dijkwachters ingezet. Rijnland voert eveneens extra inspecties uit, registreert afwijkingen en komt eventueel direct in actie.

Of de regen die de komende dagen wordt opgegeven een einde gaat maken aan de droogte is maar zeer de vraag.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>