Begroting sluitend ondanks tegenvallers | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: "We kijken in overleg met de raad zorgvuldig naar mogelijke ombuigingen" (archieffoto).
Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: "We kijken in overleg met de raad zorgvuldig naar mogelijke ombuigingen" (archieffoto).

Begroting sluitend ondanks tegenvallers

  •   189 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het college van B&W presenteert zijn eerste begrotingsvoorstel van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad. Met de programmabegroting 2019-2022 zegt het college te willen investeren in de samenleving: in maatregelen voor inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Tegelijkertijd stelt het college maatregelen voor om structurele financiële tegenvallers, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, op te vangen. 

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal:  "We beginnen deze bestuursperiode met een uitdaging. We willen aan de ene kant mensen de zorg geven die ze nodig hebben, en aan de andere kant grote financiële tekorten aanpakken waar we mee geconfronteerd worden. We zijn erin geslaagd om ondanks de financiële tegenvallers vanaf 2022 een structureel sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. We vangen de komende jaren de tekorten op, maar investeren ook om onze gemeente nog mooier, levendiger en duurzamer te maken."

Afvalinzameling en Damcentrum
Alle ambities uit het coalitieakkoord 'Samen aan zet' zijn verwerkt in de begroting. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de afvalinzameling in de gemeente. Alle straten moeten schoon. Ook blijft het college stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een fonds waarmee inwoners tegen een lage rente hun woning kunnen verduurzamen. En nieuwe woningen zijn bij voorkeur energieneutraal en in ieder geval zónder gasaansluiting. Daarnaast zet het college in op kortere wachtlijsten voor betaalbare woningen, de bouw van drie Integrale Kindcentra en op een betere doorstroming en bereikbaarheid van onder meer het Damcentrum.

Ook de economie heeft de volle aandacht. Het college wil levendige, lokale winkelcentra stimuleren door sámen met ondernemers de aantrekkelijkheid te vergroten. Om de gemeentelijke dienstverlening te blijven verbeteren, wil het college blijven inspelen op de vragen en behoeften vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door de openingstijden van het Servicecentrum te laten aansluiten op de vraag en de dienstverlening verder te digitaliseren. En door jongen en oud de zorg te leveren die ze nodig hebben.

Opvangen financiële tegenvallers
Leidschendam-Voorburg heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers. Een deel van die tegenvallers was al bekend bij het opstellen van de begroting. Zo kost de jeugdzorg bijvoorbeeld steeds meer geld. Het college stelt concrete maatregelen voor om de tegenvallers op te vangen. Inwoners worden zoveel mogelijk ontzien. 
Eind september kwam daar een nieuwe tegenvaller bij. De inkomsten uit het gemeentefonds blijken minder hoog voor deze begrotingsperiode dan verwacht. Hiervoor gaat het college aanvullende voorstellen uitwerken om nieuwe tekorten op te vangen. Jan-Willem Rouwendal: "We kijken in overleg met de raad zorgvuldig naar mogelijke ombuigingen.Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen een oplossing vinden."

De gemeenteraad debatteert op 30 oktober over het begrotingsvoorstel, de besluitvorming staat gepland op 13 november. Het voorstel is in te zien op www.lv.nl/begroting2019.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>