Restafval vanaf 2019 weer wekelijks opgehaald | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Wethouder Astrid van Eekelen fietste een keer mee met de 'afvaltour' van Ap de Heus om eens met eigen ogen te aanschouwen wat een zooitje sommige inwoners er van maken (foto: Ap de Heus).
Wethouder Astrid van Eekelen fietste een keer mee met de 'afvaltour' van Ap de Heus om eens met eigen ogen te aanschouwen wat een zooitje sommige inwoners er van maken (foto: Ap de Heus).

Restafval vanaf 2019 weer wekelijks opgehaald

  •   1743 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - "Mouwen opstropen en aan de slag", aldus wethouder Van Eekelen (milieu en duurzaamheid): "De straten moeten weer schoon worden. Daar zijn we, gemeente, Avalex en inwoners, samen voor aan zet". Het college presenteert vandaag een nieuw plan van aanpak met concrete maatregelen om de vraagstukken rondom afval aan te pakken. Duidelijke prioriteit hierbij is om op korte termijn de service aan inwoners fors te verbeteren. De meest opvallende maatregel in het plan is dat Avalex het restafval vanaf januari 2019 weer wekelijks ophaalt. Dit wordt gefaseerd in de gemeente uitgerold. 

Het plan kijkt ook nadrukkelijk naar de toekomst. Wethouder Van Eekelen: "Naast service aan inwoners staat het halen van de duurzaamheidsambities voor mij de komende jaren voorop. Dat betekent dat we het aantal kilo restafval per inwoner drastisch moeten verminderen. Met het eerdere beleid was helder dat we de norm van minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar zeker niet halen. Door bij de hoogbouw in te zetten op maatwerk afvalscheiding doen we een uiterste poging om deze doelstelling alsnog te halen. Dat betekent dat we per wijk bekijken wat hiervoor nodig is." 

Het plan kent een scala aan maatregelen. Naast het wekelijks inzamelen van restafval wordt ook het grofvuilprobleem aangepakt. Van Eekelen: "Op dit moment is er geen milieustraat in onze gemeente. Je ziet dat er wel veel vraag is naar een locatie waar mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen. Daarom zetten we twee keer per maand afzetcontainers voor grofvuil op de gemeentewerf en we kijken of kinderboerderijen inleverpunten kunnen worden voor onder andere klein chemisch afval, kleinere wit- en bruingoed apparaten en frituurvet. Het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte moet stoppen. Bel Avalex en het wordt binnen vijf werkdagen gratis opgehaald." 

Het college neemt ook de aangenomen moties in de raad over. Zo start de gemeente op korte termijn een pilot van kunstgrasperkjes rondom ondergrondse containers om bijplaatsingen te voorkomen. In andere gemeenten zijn de resultaten goed en wordt er veel minder afval naast de ondergrondse containers gezet. Ook zoekt Avalex uit wat de mogelijkheden en kosten zijn voor het uitvoeren van de motie 'Vandaag bellen, morgen ophalen' voor het grofvuil.

De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking staan niet stil. De gemeente gaat samen met Avalex en andere regiogemeenten nieuwe en innovatieve manieren van afvalverwerking en -scheiding onderzoeken. Wethouder Van Eekelen: "We zoeken naar maatwerkoplossingen waarbij inwoners tevreden zijn over de service. Ook wil ik samen met inwoners de handen ineen slaan om er met elkaar voor te zorgen dat we ons restafval verminderen." Het college legt het plan voor aan de raad voor akkoord.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>