Massale kap van zieke essen in Vlietland | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Gekapte bomen in Vlietland (foto: Ton Lassche).
Gekapte bomen in Vlietland (foto: Ton Lassche).

Massale kap van zieke essen in Vlietland

  •   307 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Staatsbosbeheer voert in november in opdracht van de Provincie Zuid-Holland boswerkzaamheden uit in Vlietland. De werkzaamheden betreffen het snoeien en kappen van essen langs de Rietpolderweg en op de parkeerplaatsen Pijlkruid en Grote Egelskop. 

Het onderhoud is nodig vanwege de essentaksterfte, een besmettelijke schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Dit najaar worden de essen die het zwaarst zijn aangetast door de ziekte, en daardoor een direct gevaar vormen voor bezoekers, gekapt. Begin volgend jaar worden nieuwe bomen geplant.

De Nederlandse es is helaas sinds een aantal jaren massaal ziek door de ziekte essentaksterfte. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die niet te genezen is en zich steeds verder verspreidt. In Zuid-Holland slaat de essentaksterfte zwaar toe, ook in recreatiegebied Vlietland. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen ineens omvallen. 

De bomen langs de Rietpolderweg zijn allemaal essen en allemaal aangetast door de essentaksterfte. In overleg met diverse betrokken partijen, waaronder Vlietland BV, de Vrienden van Vlietland en Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, hebben de Provincie en Staatsbosbeheer op basis van nader onderzoek naar de staat van de essen besloten niet alle laanbomen in één keer te vervangen, maar dit stapsgewijs te doen. Dit najaar worden 197 essen die het zwaarst zijn aangetast door de ziekte en daardoor een direct gevaar vormen voor bezoekers, verwijderd. De overige essen worden gesnoeid en vervolgens elk jaar gecontroleerd op vitaliteit en veiligheid. Op de parkeerplaats Grote Egelskop worden alle essen verwijderd, omdat deze allen zwaar aangetast zijn.  

Herplant
Op de plekken waar de essen worden gekapt, worden de stobben verwijderd en laanbomen herplant. Er is in overleg met betrokken partijen besloten dat de herplant bestaat uit onder andere elzen, berken en esdoorns. Deze aanplant zal in februari plaatsvinden. De exacte uitvoering van het onderhoud en de plantwerkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze werkzaamheden staan los van de recent aangenomen motie Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland die is aangenomen door de provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze motie heeft tot doel om de natuur ter plaatse aan te vullen en uit te breiden met bomen, bosschages en struweel.

De zaagwerkzaamheden zullen naar verwachting 1 week duren. Tijdens de werkzaamheden zal de parkeerplaats of een rijbaan waar gewerkt wordt worden afgesloten. Hierdoor wordt voor het verkeer de overlast tot een minimum beperkt. Het hout wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats Grote Egelskop. 

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier, volgens de richtlijnen van Gedragscode Bosbeheer. Zo wordt zorgvuldig afgewogen welke bomen weg moeten. Ook wordt voor aanvang van de werkzaamheden bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Verder wordt rekening gehouden met andere soorten die op de rode lijst staan.

Staatsbosbeheer beheert het recreatiegebied Vlietland in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>