[HISTORISCH LEVEN] Eerste Verkeersbrigadiertjes | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
HISTORISCH LEVEN

Eerste Verkeersbrigadiertjes

  •   144 keer gelezen   Actueel

Hebt u ook nog voor verkeersbrigadiertje gespeeld? En toen met andere jongens van de lagere school medescholieren overgezet? Het was een waar spektakel, waarbij door de gemeente en de politie goed werd toegezien op de veiligheid. Toen kon het nog door schoolkinderen gebeuren, nu zou dat te gevaarlijk zijn.

Door F.J.A.M. van der Helm

Vanaf begin jaren '50 maakten ouders zich steeds meer zorgen over hun schoolgaande kinderen die de weg moesten oversteken, terwijl het alsmaar drukker werd op straat. De spelende jongens en meisjes zagen het gevaar niet en andersom zagen gemotoriseerde weggebruikers de kinderen, die pardoes konden oversteken, te laat.

De vroede vaderen van Voorburg namen in overleg met de politie een proef om een heuse jeugdverkeersbrigade op te richten. Dat was in het jaar 1954. Na zes weken lang in het gymnastieklokaal te hebben geoefend, mochten acht jongens van de Groen van Prinstererschool aan het werk op de Prinses Mariannelaan. Gewapend met 'spiegelei' en een heus wit koppel om moesten ze het rijdende verkeer tot stoppen brengen, waarna de schoolkinderen veilig konden oversteken.

Zoals gebruikelijk waren de meningen over dit zorgvuldig voorbereide initiatief verdeeld. De hoofden der scholen zagen het allemaal niet zitten; ze vreesden ongelukken met hun jonge pupillen. Zr Eustachia van de St Theresiaschool aan de Lusthofstraat begreep niet hoe de bestuurders het in hun hoofd haalden om "het drukke verkeer op de Laan van Nieuw Oosteinde door een kind te laten overnemen". Aan de andere kant: de school aan de Parkweg 20, zag al die problemen niet en juichte de komst van de brigadiertjes toe.

De brigadiertjes werden niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Ze werden gerekruteerd uit degenen met de beste cijfers voor hun verkeersdiploma en na een 6-weekse scholing moesten ze trouw beloven om hun werk goed te vervullen. Vanzelfsprekend moesten de brigadiertjes goed op het verkeer letten en een geschikt moment vinden om dan "zonder aarzeling" gewapend met hun 'spiegelei' resoluut het stopteken te maken. Ze hielden al die tijd hun medescholiertjes tegen op de stoep, de jongsten hand in hand, en dan gaf de brigadier het sein Klaar,..... over! Zo was het tenminste keurig geleerd. En zo kreeg het grote navolging. Voor alle zekerheid werd wel een verzekering afgesloten à raison van 15 gulden per 30 kinderen.

Als tegenprestatie voor het vrijwilligerswerk van de kinderen, trakteerde de gemeente aan het einde van het schooljaar op een uitje. Vaak werd gekozen voor Dierenpark Wassenaar en dan tastte de gemeente diep in de buidel. Honderd gulden stond er op de begroting van 1954, waarbij met een autobus met veertig kinderen naar het dierenpark werd gereden, entree werd betaald en bovendien werd nog getrakteerd op enkele drankjes. En de kinderen genoten vervolgens volop van de speeltuin! Zijn er ook lezers met ervaring als verkeersbrigadier?

Reacties? Mail maar helmhuis@ziggo.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>