Afbeelding
RAADSLID VAN NU

Louise Kortman visitekaartje VVD

Actueel 339 keer gelezen

Leidschendam - Met vier jaar raadservaring op zak heeft Louise Kortman de volgende stap gezet in haar politieke carrière. Als fractievoorzitter is zij deze raadsperiode het visitekaartje van de VVD in de gemeenteraad. Naast haar drukke baan als directeur van een basisschool in Den Haag betekent dit een volle agenda voor deze bevlogen politicus.

Kortman woont al 25 jaar in Leidschendam en is de trotse moeder van drie studerende kinderen. Zij is altijd zeer actief geweest in de gemeente onder andere als vrijwilliger bij hockeyvereniging Cartouche en als wedstrijdleider bij de Vlietzeilers. Zij merkte dat zij over bepaalde onderwerpen in de gemeente een sterke mening had, wat haar het gevoel gaf daar iets mee te moeten doen. "Als je wilt dat iets anders moet, dan vind ik dat je deel moet meewerken aan de uitvoering", zegt Kortman.

De extra oeververbinding, waar al zo'n 25 jaar over gediscussieerd wordt, is een van haar grote wensen. Kortman is blij dat er momenteel veel aandacht wordt besteed aan de doorstroming op de N14. Zij wil echter dat er ook aandacht is voor het lokale verkeer. Daarom pleit zij voor een extra oeververbinding. "Het vorige college heeft niet alle belangen goed afgewogen. Het nieuwe college gaat de onderzoeken opnieuw bekijken en komt met een voorstel."

Daarnaast draagt zij recreatiegebied Vlietland een warm hart toe. Zij was dan ook onaangenaam verrast door de enorme bomenkap die daar heeft plaatsgevonden. Maar ook de bomenkap op andere plekken in de gemeente heeft haar aandacht. "Samen met Arnoud Breedijk heb ik een bomenmotie voorbereid waarbij bomen bij werkzaamheden behouden blijven. Dit dankzij een alternatieve manier van grondwerkzaamheden waardoor niet alle bomen weggehaald hoeven te worden. Dat wordt nu toegepast op plekken waar dat mogelijk is."

Het afvalbeleid is een ander onderwerp waar Kortman haar tanden in zet. De VVD is de grote trekker van het terugkeren naar wekelijks inzamelen. "Dat is een investering maar als je dat afzet tegen de miljoeneninvestering, dat het nieuwe beleid de gemeente heeft gekost, is dit te verantwoorden. We willen er eerst voor zorgen dat de straten en de wijken weer schoon zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het wekelijks inzamelen neemt ook de druk weg bij containers bij hoogbouwwoningen waar veel afval in gedumpt wordt." Daarnaast wil Kortman dat de inwoner beter wordt geïnformeerd over afval scheiden. En vervolgens moet er zo spoedig mogelijk overgestapt worden naar nascheiding. Dit houdt in dat papier, glas, textiel, GFT-afval en dergelijke door inwoners thuis wordt gescheiden. Voor niet bron-gescheiden restafval, kunststof, drankenkartons en metaal vindt nascheiding plaats door de afvalverwerker.

Kortman heeft een groot netwerk. "Ik wil graag laagdrempelig bereikbaar zijn. Inwoners kunnen mij overal over aanspreken. Ook probeer ik bij zoveel mogelijk bijeenkomsten aanwezig te zijn om zo in gesprek te blijven met de inwoners."

Kortman woont met veel plezier in Leidschendam-Voorburg en is trots dat zij zich voor deze gemeente als raadslid mag inzetten. Trots is zij ook op houtzaagmolen de Salamander. "Hier komt voor mij alles samen. Ik kwam hier vaak met mijn kinderen; het heeft te maken met hout van robuuste bomen en met het water van de Vliet."

Uit de krant