Afbeelding
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Ruzie om huur raadszaal

Actueel 179 keer gelezen

Leidschendam - Niet iedere gemeente had vroeger een eigen raadhuis. Op het platteland was het gebruikelijk dat rechtszittingen en vergaderingen van de gemeenteraad bijeenkwamen in een zaaltje in de plaatselijke herberg. In Veur was dat sinds mensenheugenis de herberg 'Het Eiland'. Tussen de herbergier en de burgemeester was de relatie echter niet al te best! Er ontstond een juridisch gevecht over de hoogte van de huur.

Door F.J.A.M. van der Helm

Burgemeester Coenraad van Eijk was vertrouwd met onze omgeving. Vanaf 1810 was hij reeds schout van Veur en toen het Oranjekoninkrijk was hersteld in 1813 ging Van Eijk verder als burgemeester van Veur. Hij bleef zijn werk doen tot 1842. Hij was getrouwd met Maria Prins en uit hun huwelijk waren diverse dochters geboren.

Huur
Vanouds was er een zaal gehuurd in uitspanning "Het Eiland" die bestemd was voor de vergadering van de gemeenteraad. De zaal moest door herbergier Louis Ghion voorzien worden van een tafel met de nodige stoelen. Daarnaast had deze verhuurder de taak te zorgen voor verlichting en verwarming zodat ook 's winters op een aangename wijze gebruik kon worden gemaakt van de kamer. Tegen een prijs van 200 gulden per jaar, diende de herbergier dan ook te zorgen voor het schoonmaken van de verhuurde kamer. In 1839 was voor burgemeester en wethouders de maat vol. Zij vonden de prijs te hoog en weigerden te betalen. Hierop verbood eigenaar Ghion hun per 31 december 1839 de toegang tot de kamer.

Kantonrechter
Het hele dorp leefde mee en het was moeilijk partij te kiezen. De burgemeester vond de huurprijs te hoog en vond de eigenaar niet loyaal tegenover zijn medebewoners aan wie de huurkosten werden doorberekend. Voor Ghion was het echter een zakelijke transactie die door de burgemeester en de eerdere eigenaar van 'Het Eiland' was overeengekomen. Uiteindelijk werd er gehuurd van 1 mei tot 31 december 1839 voor een prijs van ƒ 200,-, maar tegelijkertijd kwam de zaak voor het kantongerecht van Voorburg.

Uitbuiter
De burgemeester werd in het ongelijk gesteld en ging tegen het vonnis in beroep bij de arrondissementsrechtbank. Ook daar haalde hij bakzeil. Ook al stond Ghion in zijn gelijk: hij had het hele dorp tegen. In Veur en Stompwijk was de hevige strijd het gesprek van de dag en het kan niet anders dan dat de uitbater van 'Het Eiland' hieronder financieel te lijden had. Het kostte de man klandizie, omdat hij door menigeen werd gezien als een uitbuiter van de Veurenaren, die immers opdraaiden voor de hoge huurprijs. De situatie bleef gespannen.

In 1842 verliet de burgemeester het toneel en in 1845 verkocht Ghion zijn herberg. Pas toen was de tijd ernaar om wederom een nieuw huurcontract te sluiten. En wel tegen de aanzienlijk lagere som van 70 gulden voor de eerste twee jaar!

Reacties naar: helmhuis@ziggo.nl.

Uit de krant